Przejdź do stopki

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Treść

 

Nazwa projektu: Zakup i dostawa sprzętu do zdalnego nauczania – 26 laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Nr umowy o powierzenie grantu: nr 1559/2020
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 24.04.2020 r.
Wartość projektu: 70 000,00 zł
Koszty kwalifikowane: 70 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 24.10.2020 r.

Opis projektu:

Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwiły dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej
w warunkach domowych.

Cel projektu:

Celem projektu było zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki. Dzięki konsultacjom dyrektorów szkół z rodzicami udało ustalić się ilości i rodzaj brakującego uczniom sprzętu.

Zakres realizacji projektu obejmuje:

Zakup 26 laptopów.