Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 292895K w miejscowości Szczawnik, Gmina Muszyna, w km 0+000 – 1+405

Treść

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 292895K w miejscowości Szczawnik, Gmina Muszyna, w km 0+000 – 1+405”

 

Program: Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 12.12.2019 r.
Wartość projektu: 354 181,17 zł
Koszty kwalifikowane: 345 423,57 zł
Kwota dofinansowania: 172 711,00 zł (49,99977 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 181 470,17 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.06.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej o długości 405 m w miejscowości Szczawnik o nr 292895K.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej, o dł. 405 m (1 274,00 m2),
- montaż przepustu pod ulicą (5,00 m), wpustu ulicznego (1 szt.) oraz studni rewizyjnej (1   

   szt.)

- wzmocnienie podłoża (na pow. 810 m2)

- położenie nawierzchni asfaltowej wiążącej – gr. 5 cm, 1 862,78 m2,
- położenie nawierzchni asfaltowej ścieralnej – gr. 4 cm, 1 862,78 m2.

- roboty wykończeniowe: humusowanie i obsiewanie skarp.

 

Lokalizacja:

Miejscowość Szczawnik, Gmina Muszyna.

 

Status: zakończony