Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 292941K- ulicy Ogrodowej w miejscowości Muszyna, w km 0+000 – 1+040

Treść

Program: Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 01.10.2019 r.
Wartość projektu: 955 888,40 zł
Koszty kwalifikowane: 877 906,03 zł
Kwota dofinansowania: 438 953,00 zł (50,00 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 516 935,37 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 31.10.2019 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej o długości 1040 m w miejscowości Muszyna o nr 292941K, stanowiącej połączenie z drogą powiatową nr 1514K Muszyna- Leluchów (przejście graniczne).

Zakres realizacji inwestycji obejmował:

1. Remont istniejącej jezdni:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej, o dł. 1040 m (6 220 m2),

- regulacja studzienek sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i opadowej) 98 szt. i wodociągowej 15 szt

- położenie nawierzchni asfaltowej wiążącej – gr. 5 cm, 5 803,80 m2,
- położenie nawierzchni asfaltowej ścieralnej – gr. 5 cm, 5 803,80 m2.

2.Remont chodnika:

- częściowy remont chodnika poprzez odcinkowe przełożenie kostki i uzupełnienie podbudowy w kilometrażu 0+000 – 0+497, 254,13 m2

- remont chodnika poprzez wymianę uszkodzonej kostki betonowej i krawężników betonowych na nową kostkę betonową i krawężniki betonowe w kilometrażu 0+497 – 0+902, 810,00 m2,

- remont betonowych umocnień skarp chodnika na długości 22 mb poprzez uzupełnienie ubytków betonem

 

Lokalizacja:

ul. Ogrodowa w Muszynie.

Status: projekt zakończony