Przejdź do stopki

Strefa Aktywności Turystyczno – Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową

Treść

Nazwa projektu: Strefa Aktywności Turystyczno – Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową
Nr projektu : RPMP.06.03.02-12-0149/18
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.08.2019 r.
Wartość projektu:   3 823 157,65zł
Koszty kwalifikowane 3 119 697,01 zł
Kwota dofinansowania:
 2 885 719,69 zł (92,50 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 937 437,96 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 31.12.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu były prace przy Strefie Aktywności Turystyczno – Gospodarczej na które składały się działania związane z przygotowanie miejsc wypoczynku i rekreacji (siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw oraz strefa relaksu) przy ul. Rolanda oraz prace przy ulic: Kity, Krótkiej, Krzywej, Wąskiej oraz Rolanda poprzez modernizację nawierzchni jezdni, chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci teletechnicznej.

Cel projektu było:

- stworzenie kompleksowej infrastruktury będącej częścią oferty uzdrowiska. Zrealizowane w ramach projektu zmodernizowane ciągi piesze wraz z elementami małej architektury stały się częścią wizji uzdrowiska stanowiącej jej uzupełnienie i wpisującej się we współczesne podejście do zagospodarowania ogólnodostępnej przestrzeni uzdrowiskowej.
- poprzez montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni, czy też zagospodarowanie miejsc z urządzeniami siłowni zewnętrznej, obszar realizacji projektu wpisał się w podejście do zagospodarowania przestrzennego uzdrowisk, gdzie ważne jest aby obszar uzdrowiskowy nie posiadał cech architektury szpitalnej, gdyż skuteczne leczenie w trakcie pobytu sanatoryjnego musi odbywać się w atmosferze dobrego samopoczucia i zdrowia.

 

Zakres realizacji inwestycji:

  1. Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji przy ul. Rolanda, w ramach którego zamontowano obiekty małej architektury tj. siłownię na świeżym powietrzu, plac zabaw oraz strefę relaksu.

SIŁOWNIA składa się z elementów:

- urządzenia typu: wyciskanie siedząc+wyciąg górny, wioślarz+prasa noż,  biegacz+orbitrek, ławka+prostownik pleców, wahadło+steper, drabinka+podciąg nóg,

- tablica regulaminowa

- nawierzchnia pod urządzenia siłowni plenerowej- sztuczna trawa,
- chodniki z kostki brukowej betonowej.

PLAC ZABAW składa się z elementów:

- urządzenia sprawnościowe: labirynt,

-  urządzenia sprawnościowe-zestaw,

-  urządzenia sprawnościowe-przeplotnia,,

-  huśtawka wahadłowa,

-  zestaw zabawowy,

-  huśtawka wagowa,

-  regulamin placu zabaw,

-  nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa.

STREFA RELAKSU składa się z elementów:

- ławki z oparciem,
- kosze na śmieci,
- stół do gry w szachy i chińczyka,
- stojak rowerowy,
- montaż lamp solarnych (OZE).

 

  1. Modernizacja istniejących głównych ciągów pieszo- jezdnych

WYMIANA NAWIERZCHNI ULIC, CHODNIKÓW na odcinkach:
- ul. Kity, na długości: 235,04m,

- ul. Krzywej, na długości: 76,02m,

- ul. Krótkiej, na długości: 75,30m,

- ul. Wąskiej, na długości: 60 m wraz z przebudową placu na dł.23,50 m,

- powierzchnia; 150,60 m2 nawierzchni z kostki kamiennej,

- remont istniejącego chodnika w ciągu ul. Kity i placu przez budynkiem użyteczności publicznej,

- ul. Rolanda, na dł. 341,69 m.

PRACE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI:

- elektryczną: wymiana słupów i opraw-oprawy w technologii LED oraz okablowania na ulicach Kity, Krótkiej, Krzywa oraz Rolanda. Ponadto na ul. Rolanda ostała przebudowana istniejąca energetyczna sieć napowietrzna, sieć ta została przebudowana na sieć kablową.

- kanalizacyjną (deszczową)- budowa nowego kanału kanalizacji deszczowej na ulicach Kity, Krótkiej, Krzywej, Wąskiej oraz Rolanda.

- teletechniczną (zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej) na ulicach Kity, Krótkiej, Krzywej, Wąskiej oraz Rolanda.

 

Lokalizacja:

Ulice: Kity, Krótka, Krzywa, Wąska oraz Rolanda w Muszynie.