Przejdź do stopki

Jeżdżę z głową

Treść

 

Nazwa projektu: Jeżdżę z głową (edycja 2019)

Źródło współfinansowania: Województwo Małopolskie

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 11.01.2019 r.

Wartość projektu: 49 878,66 zł

Kwota dofinansowania: 24 800,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: od 14.01.2019 r. do 28.02.2019 r.

 

Opis:

Zadanie realizowane w ramach projektu obejmowało naukę jazdy na nartach i snowboardzie w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych instruktorów w formie zjazdów. Działanie to dedykowane było dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy.

Cel:

Głównym celem realizacji tego zadania było nauczenie uczestników zajęć podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Zajęcia zawierały elementy edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystani z stoku, tras narciarskich oraz wyrobienie nawyku jazdy w kasku. Przeprowadzone zajęcia wpłynęły na poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, stanowiły zachętę do aktywnych form spędzania wolnego czasu na stokach narciarskich dla uprawiania rekreacji i sportu.

Rezultaty:

Przeprowadzona nauka jazdy na nartach pozwoliła na zdobycie umiejętności jazdy na nartach przez 77 uczestników (uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy).
Prowadzone były działania edukacyjne dla uczestników zajęć związane z bezpiecznym korzystaniem ze stoków i tras narciarskich. W przyszłości wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa na trasach i stokach narciarskich oraz przyczyniło się do utrwalenia  wśród uczestników konieczność jazdy w kasku. Uczestnicy zajęć w przyszłości wykażą większe zainteresowanie aktywnymi formami spędzania czasu wolnego w sposób rozważny i bezpieczny.

Miejsce ralizacji projektu:
Miejscem nauki jazdy na nartach była stacja narciarska - Master Ski Over Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul: Pułaskiego 11a, 33-383 Tylicz. T

Sposób doboru uczestników - uczestnicy nauki jazdy na nartach zostali zrekrutowani wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Muszyna, były to dzieci które nie umieją jeździć na nartach i chętnie wzięły udział w nauce jazdy.

Liczba uczestników 77 uczniów, zajęcia odbywały się w 8 grupach. Dla każdego uczestnika przewidziano szkolenie w wymiarze 18 zajęć (60 – minutowych). Grupy liczyły 9 do 10 osób, każdy uczestnik odbył szkolenie w wymiarze 18 zajęć (60 – minutowych).

Dodatkowe informacje:
Z uwagi na różne predyspozycje fizyczne i wiek uczestników zajęć, zajęcia prowadziło 8 wykwalifikowanych instruktorów jazdy na nartach.  Nad bezpieczeństwem dzieci, sprawnym i rzetelnym przebiegiem zajęć czuwało 7 opiekunów. Dla uczestników szkolenia zapewnionych zostało 6 przejazdów autobusem do miejsca realizacji zadania - stacja narciarska Master Ski Over Europe w Tyliczu i powrót do miejsca zamieszkania.
W stacji narciarskiej zakupione zostały karnety na wejście na obiekt oraz wypożyczony został sprzęt do nauki jazdy na nartach (tj. narty z wiązaniami, buty, kaski, kijki). Uczestnicy wyjazdu zostaną ubezpieczeni.
Dla promocji realizacji zadania zamieszczony został na czas trwania projektu na terenie stacji narciarskiej w widocznym miejscu 1 baner (według wzoru), wykonano plakaty – 5 szt., które w czasie trwania projektu zamieszczone były na terenie urzędu, szkół biorących udział w projekcie w  widocznym miejscu.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego