Przejdź do stopki

Od przedszkola do seniora MUSZYNA wypowiada walkę przeciwko „SMOGOWI”

Treść

 

Od przedszkola do seniora MUSZYNA wypowiada walkę przeciwko „SMOGOWI” – pod takim hasłem Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „EKO POPRAD” realizuje na terenie całej gminy kampanię informacyjno-edukacyjną celem podniesienia świadomości społeczności lokalnej na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji. Program uzyskał dofinansowanie ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
Do realizacji programu włączył się Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, jednostki organizacyjne gminy tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie, Ośrodek Zdrowia, a także wszystkie szkoły i przedszkola działające na terenie miasta i gminy Muszyna.

Zgodnie z programem kampania skierowana jest do wszystkich grup społecznych począwszy od dzieci przedszkolnych (5-6 lat) i dzieci szkolnych z klas I-III z terenu miasta i gminy w myśl zasady „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci..", a skończywszy na seniorach i mieszkańcach gminy Muszyna. Planuje się, że projekt obejmie zasięgiem ok. 650 dzieci, 60 -u seniorów, a informacja o projekcie dotrze do 4.000 gospodarstw domowych w gminie. W ramach projektu przewidujemy w najbliższym czasie organizację:

1) warsztatów ekologiczno-edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu miasta i gminy Muszyna w okresie od 16.01.2018 r. do 11.02.2018 r.,
2) kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz jego wpływu na stan zdrowia wśród seniorów działających w ramach Akademii Seniora w gminie z udziałem lekarza specjalisty (alergologa/kardiologa) i przedstawiciela WIOŚ –Delegatura Nowy Sącz pn. „Co SMOG robi ze zdrowiem?" - w okresie od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
3) kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców poprzez dystrybucję przygotowanych materiałów informacyjnych, które dołączone zostaną do grudniowego biuletynu informacyjnego w postaci ulotki informacyjnej pod hasłem „Pozwól nam oddychać! oraz gazetki Ośrodka Zdrowia w Muszynie na łamach której specjaliści odpowiadają na pytanie „Co SMOG robi ze zdrowiem?”, portal społecznościowy facebook, lokalną telewizję TV Muszyna.

Liczymy, że realizacja projektu spowoduje:

1) wzrost wiedzy mieszkańców na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, jego wpływu na stan zdrowia oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom niskiej emisji, w tym zaniechanie palenia odpadów i innych surowców niebezpiecznych w piecach lub na wolnym powietrzu,
2) wzrost odpowiedzialności zbiorowej za jakość powietrza poprzez reagowanie na nieprawidłowe działania sąsiadów czy innych mieszkańców,
3) pozyskanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, możliwości skorzystania z programów i dotacji mających na celu ograniczenie niskiej emisji, realizowanych na terenie gminy.

Poniżej zamieszczamy harmonogram warsztatów ekologiczno-edukacyjnych, które w najbliższym czasie będą realizowane w poszczególnych placówkach oświatowych.

Mariusz Opyd

Prezes Zarządu

 

Fotorelacje