Przejdź do stopki

Bezpieczna Małopolska 2017

Treść

 

Nazwa projektu: Bezpieczna Małopolska 2017

Źródło współfinansowania: Województwo Małopolskie

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 11.08.2017 r.

Wartość projektu: 22 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 11 072,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31 października 2017 r.

 

Opis projektu:

Zakres projektu dotyczył dostawy i montażu systemu selektywnego wybierania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złockiem oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawniku oraz dostawy syreny elektrycznej.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, była poprawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego regionu, a w szczególności poprawa sytuacji poziomu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Muszyna.

Opisywany projekt miał wysoki wpływ na bezpieczeństwo Gminy.

 

LOKALIZACJA

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - remiza OSP Szczawnik oraz remiza OSP Złockie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego