Przejdź do stopki

Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna

Treść

 

Nazwa projektu: Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna
Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0513/16
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 21.07.2017 r.
Wartość projektu: 4 722 238,12 zł
Koszty kwalifikowane: 4 676 482,89 zł
Kwota dofinansowania: 3 507 362,13 zł (75,00% kosztów kwalifikowanych)
w tym;
Współfinansowanie UE: 3 156 625,91 zł
Współfinansowanie krajowe: 350 736,22 zł
Wkład własny ogółem: 1 214 875,99 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: czerwiec 2019 r.

 

Opis projektu:
Założeniem projektu pn. „Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna” było zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie Pawilonu Muzycznego, wykonanie ścieżek spacerowych oraz obiektów małej architektury aby służyć aktywnie wypoczywającym turystom parku uzdrowiskowego, spełniającego oczekiwania, jakie współcześnie stawia się przed uzdrowiskową przestrzenią urbanistyczno-przestrzenną oraz terenami zieleni zorganizowanej. Zrealizowany projekt miał na celu ożywić teren i wprowadzić do parku nowe atrakcje czy formy spędzania czasu. Wprowadzono na stałe elementy rozrywki, rekreacji i edukacji, a także miejsca na sezonowe i okazyjne organizowanie różnego rodzaju, wydarzeń i imprez kulturalnych czy edukacyjnych. Na obszarze inwestycji wprowadzono nowe przestrzenie, których dotychczas w parku i jego otoczeniu brakowało (np. Pawilon Muzyczny, ogród w stylu nowoczesnym, ogród skalny, ogród baśni i legend). Całość parku składa się z poszczególnych stref-ogrodów, które stanowią same w sobie odrębny element a łącznie tworzą harmonijną, przemyślaną i spójną całość. Tak przemyślana kompozycja służyć ma potrzebom osób odwiedzających Muszynę i jej okolicę.

 

Cel projektu:
- Postrzeganie uzdrowiska Muszyna jako przyjaznego turystom i kuracjuszom niepełnosprawnym, szczególnie poruszającym się na wózkach oraz rodzinom z małymi dziećmi.
- Zwiększenie liczby osób odwiedzających Muszynę.
- Zwiększenie przychodów podmiotów prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, których oferta skierowana jest do turystów i kuracjuszy.

 

Zakres projektu:
1. Budynek „Pawilon Muzyczny" wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, wentylacji mech., klimatyzacji, c. o. instalacjami elektrycznymi i niskoprądowymi; Forma architektoniczna pawilonu muzycznego nawiązuje do tradycji budowlanych, uwzględniając miejscowe materiały elewacyjne. Budynek jest wykończony tynkiem cienkowarstwowym w kolorze białym. Architektura obiektu harmonizuje z krajobrazem (jest jego częścią) oraz odwołuje się do architektury tradycyjnej w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań kulturowych i naturalnych.

2.Ogrody Tematyczne m.in. ogród nowoczesny, ogród leśny, ogród baśni i legend z wykorzystaniem postaci i legend o Muszynie (czarownice, studnice, diabeł Boruta, harnicy) oraz jamę ziemną.

3.Pozostałe instalacje przepompownia wody użytkowej, przepompownia wody hydrantowej, zbiornika przeciwpożarowego.

4.Elementy przestrzenne uzupełniające. Całość terenu uzupełniona jest o ścieżki spacerowe, kąciki wypoczynku, system nawadniania roślin oraz elementy małej architektury: ławki, stoliki, kosze, kamienne dekoracje figury, donice, wazy itp., oświetlenie parkowe i monitoring wizyjny.

 

Lokalizacja:
Al. Zdrojowa Zapopradzie, zbocza Suchej Góry