Przejdź do stopki

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Złockie, gmina Muszyna

Treść

Nazwa projektu: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZŁOCKIE, GMINA MUSZYNA”
Program: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie:„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu oś 3 „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Nr projektu: 00058-6921-UM0600083/14
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 03.11.2014 r
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
Wartość projektu: 418 177, 22 zł
Środki z PROW – 254 986 zł
Środki własne – 163 191, 22 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: listopad 2014 - czerwiec 2015 r.

Opis:
Cel operacji była poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowości Złockie, gmina Muszyna.
Zakres projektu: W ramach projektu wykonano łącznie 497,6m nowej sieci sanitarnej, z czego 325m powstało w okolicach cerkwi natomiast 172,60mw okolicy rozlewni wód mineralnych Sopel. Na tych samych terenach wykonano również sieć wodociągową, z czego koło cerkwi powstało 210m sieci, natomiast w okolicach rozlewni wód mineralnych Sopel 1161m (łącznie 1371m).

Stan realizacji: projekt zrealizowany