Przejdź do stopki

Odnowa Centrum Wsi Żegiestów

Treść

Nazwa projektu: „ODNOWA CENTRUM WSI ŻEGIESTÓW POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ 151K W ŻEGIESTOWIE”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nr projektu: 00098-6930-UM0630144/13

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 25.02.2014 r.

Wartość projektu: 682 269,93 zł

Koszty kwalifikowane: 554 691,00 zł

Koszty niekwalifikowane: 127 578,93 zł

Kwota pomocy: 312 000,00 zł

Wkład własny: 370 269,93 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: luty – grudzień 2014 r.

Opis:
Dzięki wdrożeniu projektu zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Żegiestów poprzez budowę nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż głównej drogi prowadzącej przez wieś, dzięki czemu znacznej poprawie uległo bezpieczeństwo oraz warunki życia jej mieszkańców.

Stan realizacji: projekt zakończony