Przejdź do stopki

Odnowa Centrum Wsi Andrzejówka

Treść

Nazwa projektu:„ODNOWA CENTRUM WSI ANDRZEJÓWKA”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nr projektu: 00095-6930-UM0630590/12

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 28.01.2013 r.

Wartość projektu: 393 947,65 zł

Koszty kwalifikowane: 302 810,90 zł

Koszty niekwalifikowane: 91 136,75 zł

Kwota pomocy: 242 248,00 zł

Wkład własny: 151 699,65 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: styczeń – listopad 2013r.

Opis:
Dzięki realizacji projektu w miejscowości Andrzejówka powstało nowoczesne energooszczędne oświetlenie uliczne, a także nowe chodniki oraz trakt pieszy dzięki czemu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców tej miejscowości. W trakcie projektu powstało 32 szt. lamp oświetleniowych, 325m2 traktu pieszego, 147m2 chodników brukowanych oraz wyremontowano parking o powierzchni 452m2.

Stan realizacji:
projekt zakończony