Przejdź do stopki

Odnowa Centrum Wsi Powroźnik Etap I

Treść

Nazwa projektu: „ODNOWA CENTRUM WSI POWROŹNIK – ETAP I”
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Działanie: 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nr projektu: 00204-6930-UM0631413/14

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 09.03.2015 r.

Wartość projektu: 713971,65 zł

Koszty kwalifikowane: 580801,34 zł

Koszty niekwalifikowane: 133170,31 zł

Kwota pomocy: 444 500,00 zł

Wkład własny: 269 471,65 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: marzec 2015 r.

Opis:
Celem operacji było podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Powroźnik. Działanie to umożliwiło wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. W wyniku przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych miejscowość zyskała przestrzeń, która dzięki nowym chodnikom i placom oraz zadbanej zieleni znacząco uatrakcyjniła ten teren. Realizacja projektu objęła także zapewnienie zaplecza wodno-kanalizacyjnego oraz elementów małej architektury, dzięki czemu mieszkańcy Powroźnika zyskali nie tylko przestrzeń do wypoczynku, ale także miejsce do organizowania niewielkich wydarzeń i imprez publicznych.

Stan realizacji:
projekt zakończony