Remont zabytkowej kapliczki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z zakresu małych projektów w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

 Kapliczkę tę wybudował muszyński mieszczanin Łukasz Romaniak w 1817 lub 1819 r. Z dokumentów, jakie zachowały się w rodzinnym archiwum wynika, że po wielkiej powodzi w 1813 roku, Łukaszowi Romaniakowi późną jesienią spalił się dom i całe gospodarstwo. Został wraz z liczną rodziną tylko w tym co miał na sobie. Dobrzy ludzie pomogli i przygarnęli pogorzelców na zimę, ale zbliżał się dzień św. Marcina i trzeba było muszyńskiemu proboszczowi uiścić podatki: meszny, osepowy, oraz jeszcze inne świadczenia. Romaniak „suplikował” zatem do Jegomościa o umorzenie podatków, jako że nie miał przecie z czego zapłacić. W owych czasach muszyńscy mieszczanie dość często „suplikowali” o ulgi w podatkach, tak więc prośba Łukasza Romaniaka była czymś naturalnym. Ciekawa jednak wydaje się być argumentacja, no i odpowiedź księdza. Czytamy w dokumencie:
„... co mi powódź w lecie nie zrujnowała, to mi się na jesień do cna spaliło żywem ogniem, a me cudem ze życiem uśli z ogniowych terminów...”
Proboszcz przychyla się do prośby, daruje na dwa lata podatki, ale stawia warunek.
Wystawisz kapliczkę! Wskazuje miejsce. Właśnie to.

(cyt. Wit Kmietowicz - Muszyńśkie kapliczki)

 

W Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej jest kapliczka obok, której wszyscy przejeżdżamy ale nie wszyscy wiemy, że stanowi ona cenny przykład małej architektury sakralnej. Kapliczkę po latach, gdy ząb czasu ją zniszczył, Włodarze Muszyny postanowili ją odnowić. Pamiętać trzeba, że na każdą inwestycję trzeba czasu i pieniędzy. Każdą inwestycję trzeba przygotować (dokumentacje, pozwolenia, uzgodnienia) i zgromadzić na nią odpowiednie środki. Już na początku 2014 roku zostały pozyskane środki na realizacje zadania co nie było łatwe i wymagało wielu starań. Dzięki temu w Muszynie jest coraz mniej miejsc, gdzie nie dotarły jeszcze środki unijne, a puste place i zaniedbane budowle przestają straszyć i skłaniają do refleksji nad dawną zabudową miasta. Zadanie pn. „Remont zabytkowej kapliczki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej” miało na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wykonanie remontu zabytkowej kapliczki domkowej zbudowanej w drugiej połowie XIX w. W ramach prac wykonano kompleksowe działania konserwatorskie tak pod względem technicznym jak i estetycznym. Prace te przywróciły obiektowi utracone walory artystyczne oraz wpłynęły na poprawienie parametrów cech technicznych. Równolegle z pracami konserwatorskimi przy kapliczce uporządkowano teren, poprzez zagospodarowanie zieleni. W związku z realizacją przedsięwzięcia wykonano remont fundamentów i odwodnienia, remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz dachu. Natomiast w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej - otoczenia kapliczki, wykonano remont schodów, chodnika z płyt kamiennych, zamontowano kamienną ławkę, posadzono krzewy bukszpanu, celem ochrony ścian kapliczki przed zachlapaniem oraz wykonano skalniak z roślinnością rodzimą. Obszar wokół kapliczki stanowi przestrzeń publiczną, której zagospodarowanie wpłynęło na estetykę miejsca znajdującego się obok zabytkowej kapliczki poprzez uporządkowanie terenu w jaj najbliższym otoczeniu. W wyniku realizacji projektu wyremontowano zabytkową kapliczkę, która jest jedną z niewielu zachowanych przykładów kapliczki domkowej w naszym rejonie.
Dziś już wiemy, że podjęte starania o rewitalizację kapliczki przez Włodarzy wymagało podejmowania trudnych, choć koniecznych decyzji, aby zrealizować przedsięwzięcie. Zatrzymując się w tym miejscu możemy stwierdzić, że warto było podjąć takie decyzje ponieważ przydrożna kapliczka na ul. Grunwaldzkiej nie tylko należy do polskiego folkloru, nie tylko stanowi ozdobę krajobrazu Muszyny, ale przede wszystkim jest wyrazem wiary minionych pokoleń. Stała na uboczu zapomniana przez ludzi. Odnowiona idealnie wpisuje się w piękno tego terenu.

Wartość projektu: 42 422,93 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH

ZDJĘCIA: