Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna – (etap III )

 


Nazwa projektu: Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna – (etap III )

Nr projektu: MRPO.03.01.02-12-516/09
Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 14.02.2011 r.
Wartość projektu: 6 861 154,71 zł (w tym etap III - 2 410 513,88 zł)
Koszty kwalifikowane: 6 591 829,99 zł (w tym etap III – 2 157 179,16 zł)
Kwota dofinansowania: 4 943 872,49 zł (75,00 % kosztów kwalifikowanych) - w tym etap III - 1 617 884,37 zł
Środki europejskie: 4 943 872,49 zł (w tym etap III - 1 617 884,37 zł)
Wkład własny: 1 917 282,22 zł (w tym etap III – 792 629,51 zł)
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji: 07 czerwca 2013 r.
zakończenie realizacji: 30 czerwca 2014 r.

LOKALIZACJA:

Magiczny ogród ze stawami rekreacyjnymi to trzeci element projektu, który miał na celu zagospodarowanie terenów nad brzegiem rzeki Poprad, za pijalnią wody mineralnej „Antoni” w Muszynie.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE:
Kompleksowa rewitalizacja uzdrowiskowej dzielnicy Muszyny - Zapopradzia (obejmująca baseny kąpielowe, ogrody sensoryczne, siłownie plenerowe, ścieżki pieszo – rowerowe, nasadzenia zieleni parkowej, wieżę widokową) przyczynia się do napływu większej ilości turystów do uzdrowiska. Na przedmiotowym terenie stworzony został unikatowy Park Zdrojowy "Zapopradzie".


Etap III projektu Budowa Parku Zdrojowego „Zapopradzie” w Uzdrowisku Muszyna obejmuje 2,7 ha powierzchni gruntów. Na powyższym obszarze powstały:
1) Alejki i ścieżki spacerowe.
2) Plaża z płyt kamiennych.
3) Kąciki wypoczynkowe z ławeczkami.
4) Parking.
5) Stawy rekreacyjne z molem, mostkiem i ścieżkami pomiędzy elementami wodnymi.
6) Strumyk.
7) Ścieżka spacerowa na drewnianych palisadach, wyniesiona na wysokość 1 m ponad poziom gruntu.
8) Brama drewniana.
9) Platforma widokowa nad zbiornikiem wodnym z przeszkleniem w dnie i balustradą ze szkła bezpiecznego.
10) Nasadzenia roślinne oraz trawniki.
11) Oświetlenie terenu wraz z instalacją elektryczną i systemem monitoringu wizyjnego.
12) Zaopatrzenie terenu w wodę poprzez studnię wierconą oraz przyłącz wodociągowy.
13) Figury z kamienia naturalnego.
14) Elementy małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne, stojaki na rowery).

STAN REALIZACJI: projekt zakończony.

WYKONAWCA:

PARK-M Sp. z o.o, 33-340 Stary Sącz ul. Piaski 12

 

Teren prze inwestycją Teren po inwestycji