Przejdź do stopki

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Szczawniku - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleks

Treść

 

Nazwa projektu: „BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SZCZAWNIKU -
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 etap I”

Program: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie Odnowa i rozwój wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki - Moje boisko ORLIK 2012, Województwo Małopolskie - Moje Boisko ORLIK 2012


Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie Odnowa i rozwój wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki - Moje boisko ORLIK 2012, Województwo Małopolskie - Moje Boisko ORLIK 2012, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
Wartość projektu: 1 466 027,28 zł
Środki z budżetu państwa MSiT – 333 000,00 zł
Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 250 000,00 zł
Środki z PROW - 500 000,00 zł
Środki własne - 383 027,28 zł


Cel projektu: Utworzenie w centrum wsi miejsca integrującego społeczność lokalną poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Celem projektu jest stworzenie w Szczawniku przestrzeni publicznej służącej rozwojowi kultury fizycznej i rekreacji wszystkich mieszkańców miejscowości oraz wzmocnieniu konkurencyjności turystycznej tego obszaru.

Zakres projektu: W ramach projektu wybudowane zostało boisko Orlik z dwoma boiskami. Pierwsze - do piłki nożnej, drugie – wielofunkcyjne, przystosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Zespołowi boisk towarzyszy budynek socjalny z szatniami oraz natryskami. Teren wokół boisk (od strony drogi powiatowej) zostanie zagospodarowany i urządzony w formie zielonego skweru. Istotną atrakcją skweru – tak dla mieszkańców, jak i turystów, stanowić będą urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych rozmieszczone swobodnie na całym zagospodarowanym obszarze skweru. Prace obejmują przebudowę drogi dojazdowej do parkingu Orlika, oraz budowę chodnika przy drodze gminnej. Punktem centralnym skweru przy Orliku będzie wiata regionalna, a istotną atrakcją tego terenu - tak dla mieszkańców, jak i turystów, stanowić będą urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych. Rozmieszczone swobodnie na całym zagospodarowanym obszarze skweru urządzenia będą tworzyć plac tzw. plac seniora. Obejmuje on 6 elementów urządzeń do ćwiczeń: biegacza, wioślarza, masażera bioder
i pleców, ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha, wyciskanie siedząc i prasę nożną. Dodatkowo skwer w zostanie ogrodzony panelami, oświetlony oraz monitorowany, a spacerować będzie można po ścieżkach spacerowych, wśród pięknych i wyszukanych kompozycji roślin ozdobnych.

Stan realizacji: zakończono.

 

 

 

 Więcej zdjęć w galerii

Orlik Skwer

sierpień 2011 teren przed budową Orlika >>

marzec 2012 teren przed budową skweru >>
listopad 2011 teren po zkończeniu budowy Orlika >> czerwiec 2012 w trakcie prac >>
  lipiec 2012 w trakcie prac >>
sierpień 2012 Uroczystość otwarcia >>