Przejdź do stopki

Odnowa Centrum Wsi Jastrzębik

Treść

 

Nazwa projektu: Odnowa Centrum wsi Jastrzębik


Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość projektu: 898 905,41 zł
Źródło finansowania:
Dotacja PROW 2007 -2013 – 500 000,00 zł
Budżet Gminy – 398 905,41 zł
Koszty kwalifikowane: 674 179,06 zł (75% kosztów kwalifikowanych)
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Cel projektu: Celem projektu była poprawa warunków życia na wsi poprzez utworzenie ogólnodostępnych urządzeń sportowych, turystycznych i kulturalnych na wsi, w wyniku budowy ogólnodostępnego boiska sportowo – rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni, utwardzenie placu gminnego w rejonie zabytkowego kościoła z przeznaczeniem na parking, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Budowa boiska wielofunkcyjnego.
W ramach projektu powstało boisko sportowe o wymiarach 22 x 44 m (w tym płyta boiska: 20 x 40 m) ze sztuczną nawierzchnią. Na boisku, wymiennie funkcjonować mogą pola do gry do piłki nożnej /halowej/, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wyposażone w odpowiednie bramki, stojaki do koszykówki i siatkówki przechowywane w szkole.
Celem tego elementu projektu było stworzenie w Jastrzębiku infrastruktury służącej rozwojowi kultury fizycznej oraz zagospodarowaniu czasu wolnego.


Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Świetlica wiejska, została odnowiona i dobrze wyposażona. Obiekt jest ogrzewany i w razie potrzeby stanowi ważny element stwarzający możliwość integracji lokalnej społeczności. Stwarza warunki do wspólnego spędzania czasu wolnego, kultywowania lokalnych tradycji. Nowoczesne wyposażenie ułatwia realizację różnorakich funkcji kulturalnych.
 

Parking
Zadanie polega na budowie parkingu w pewnym oddaleniu od zabytkowego drewnianego kościoła – dawnej cerkwi greckokatolickiej wraz z wykonaniem pasa zieleni oraz utwardzeniem drogi do parkingu. Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości i porządkowanie przestrzeni publicznej Jastrzębika.


Stan realizacji: zakończono.
Wykonawca:
Eurocourt Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 m 7
26-600 Radom

 

              Więcej zdjęć w galerii

       Boisko wielofunkcyjne      

Świetlica wiejska                     Parking         
marzec 2012 >> marzec 2012 >>  marzec 2012 >>
maj 2012 >>  maj 2012 >> maj 2012 >>
czerwiec 2012 >>  czerwiec 2012 >>  czerwiec 2012 >>
   lipiec 2012 >> lipiec 2012 >>
  sierpień 2012 >>