Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja w Lipanach Słowacja

Treść

Stowarzyszenie Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja w Lipanach Słowacja

 

Podstawa współpracy:

Uchwała Nr XXXI/377/2005 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w Rzeczpospolitej Polskiej, a Stowarzyszeniem Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja w Lipanach w Republice Słowackiej.