Przejdź do stopki

Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej (...)

Treść

 

Nazwa projektu: Budowa zespołu basenów w Muszynie jako uzupełnienie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska w celu zwiększenia ruchu turystycznego

Nr projektu: MRPO.03.01.03-12-008/09

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + budżet państwa

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 27.09.2009 r.

Wartość projektu: 12 018 688,63 zł

Koszty kwalifikowane: 9 851 384,12 zł

Kwota dofinansowania: 4 925 692,06 zł (50,00 % kosztów kwalifikowlanych)
w tym:

  • środki europejskie: 4 186 838,25 zł
  • współfinansowania z budżetu państwa 738 853,81 zł
     

Wkład własny: 7 092 996,57 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 r. – sierpień 2010 r.

Cel projektu: Celem ogólnym projektu był rozwój produktów i oferty turystycznej Muszyny oraz budowanie wizerunku Uzdrowiska i całej Małopolski, jako obszaru atrakcyjnego turystyczne z wyróżniającą się w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory: krajobrazowe (Popradzki Park Krajobrazowy.), naturalne (wody minerale, klimat), kulturowe (liczne zabytki) oraz geograficzne (góry).
Konsekwencją wzrostu atrakcyjności Muszyny, jako miejsca o dużych walorach turystycznych, jest dalszy rozwój Uzdrowiska, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Muszyny wśród pozostałych polskich i europejskich uzdrowisk, w wyniku czego wzrasta ranga i renoma Małopolski, jako regionu o szczególnym potencjale turystycznym.
Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie ruchu turystycznego w Muszynie dzięki dokończeniu zagospodarowywania przestrzeni publicznej na Zapopradziu zgodnie z funkcją turystyczno-rekreacyjną poprzez BUDOWĘ ZESPOŁU BASENÓW wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia.
Celami pośrednimi było:

- wykreowanie kompleksowego produktu turystycznego
- uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Uzdrowiska, co spowodowało zwiększenie liczby gości odwiedzających Muszynę
- promowanie Muszyny jako ośrodka o kompleksowej ofercie turystyczno-uzdrowiskowej
- ukończenie kompleksowego zagospodarowywania zaniedbanej niegdyś przestrzeni publicznej Zapopradzia realizowanego jako Centrum Rekreacji i Wypoczynku od 2005 r.

Zakres projektu:
Budowa kompleksu basenów odkrytych (w tym: basen i brodzik, jacuzzi, obiekty zaplecza, mała architektura, zagospodarowanie terenu).
Projekt basenów w rzucie posiada formę złożoną z kilku form geometrycznych skupionych wokół jednego centralnego punktu na przecięciu kilku osi kompozycyjnych, gdzie zlokalizowano centralną wyspę. Główna oś kompozycyjna nawiązuje do zaprojektowanego wcześniej amfiteatru. W układzie basenów i chodników dominują kształty łukowe i kołowe podkreślające charakter kompozycji.
Elementy z blachy nierdzewnej (niecki, brodziki, barierki) w kolorze srebrzystym połączone zostały z architektonicznym betonem murków małej architektury oraz kolorami elementów atrakcji wodnych, natrysków i przebieralni, co dało estetykę współczesnej architekturze technologicznej.
W dużym basenie zostały wydzielone tory pływackie o głębokości nie przekraczającej 1,35 m.
Brodzik dla dzieci zlokalizowany zostanie w pobliżu plaży od strony północno – zachodniej. Główna niecka basenu w brodziku składać się z dwóch części połączonych ze sobą wąskim przepływem.
Atrakcje w ramach kompleksu basenów to:

- zjeżdżalnia rodzinna
- grzybek wodny
- ławka do siedzenia
- kaskady wodne
- masaże ścienne
- grota sztucznej fali
- wave ball (kula wytwarzająca sztuczną falę)
- gejzer denny
- fontanna w kształcie nosorożca i mini zjeżdżalnia w kształcie słonia w brodziku dla dzieci
- jacuzzi

Wokół basenów znajduje się obejście, wyłożone kolorowymi płytkami betonowymi poszerzone tak, aby umożliwić plażowanie bezpośrednio przy basenach. Plaża główna - zlokalizowana jest od strony północno-zachodniej niżej o 1,2 m od głównego poziomu basenów. Baseny i teren bezpośrednio przy nieckach basenowych zostały wykonane powyżej poziomu terenu (max 0,8 m) ze względu na wymogi funkcjonalne. Wokół utwardzonego terenu ustawiono palmy budujące atmosferę egzotyki. Na utwardzony teren z plaży trawiastej można się dostać wyłącznie poprzez brodziki do dezynfekcji stóp. Brodziki wymagane są ze względów higienicznych, zabezpieczając jednocześnie wodę basenową przed nadmiernym zabrudzeniem zarówno z plaży, jak i z zewnątrz. Obiekt wyposażony jest w urządzenia wodne do masażu umożliwiające rehabilitację. Układ basenów i poziom posadowienia dostosowany jest do ukształtowania terenu. Elementy wyposażenia basenów zostały odpowiednio dobrane, tak aby nie stwarzać dodatkowych dominant w układzie przestrzennym całego założenia. Zjeżdżalnia rodzinna jest jedynym elementem o większych gabarytach wyróżniającym się w zespole basenów poza obiektem kubaturowym zaplecza basenów, oddzielającym strefę basenową od traktu pieszego. Budynek sanitarno-szatniowy (zaplecze basenów) przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Kompleks pełni funkcję rekreacyjno-sportową. Ponadto zespół wyróżnia atrakcyjne położenie na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego - w zakolu Popradu, z widokiem na zabytkowy zamek i Rezerwat Las Lipowy „Obrożyska”.
 

Stan realizacji: Projekt zakończony

 

Galerie zdjęć:

Teren przed rozpoczęciem budowy

Kompleks rekreacji wodnej w trakcie budowy

Kompleks rekreacji wodnej w końcowej fazie budowy

Kompleks rekreacji wodnej po oddaniu do użytku