Przejdź do stopki

Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność

Treść

 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 na realizację mikroprojektu:

„Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność”. Całkowity koszt projektu wyniósł 56.940 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 48.399 EUR, wkład własny wyniósł 2.847 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wyniosło 5.694 EUR. Projekt zrealizował w terminie od stycznia do grudnia 2010 r. przy udziale partnera słowackiego Zrzeszenia „Kamienna Wieża” i miejscowości Kamenica następujące działania:

  • Wspólną jednodniową konferencja pt. „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w Muszynie.
  • Przygotowanie i wydanie folderu i albumu o zamkach na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko – słowackiego w języku polskim, słowackim, angielskim.
  • Zainstalowanie infokiosku pod zamkiem w Muszynie, który służy jako interaktywna tablica zawierająca wszystkie zgromadzone informacje o zamkach znajdujących się na szlaku turystycznym „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w wersji językowej polskiej, słowackiej i angielskiej.
  • Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w ramach, którego wykonane zostały 4 tablice informacyjne oraz kierunkowskazy prowadzące do zamku.
  • Zorganizowanie spotkania promującego wydany folder i album.
  • Zorganizowanie wystawy pokazującej zabytkowe zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego w fotografii i rycinach oraz przygotowanie ekspozycji wydobytych podczas prac archeologicznych zabytków w postaci ciekawych metali, ceramiki.