Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

„Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 na realizację mikroprojektu „Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie”.
Całkowity koszt projektu wyniósł 43.271 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 36.781 EUR, wkład własny 2.163 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 4.327 EUR. Projekt realizowany był w terminie od stycznia do grudnia 2010 r. przy udziale partnerów słowackich z Lipan, Lubotina i Dubovicy.
W ramach projektu wykonano następujące działania:
  • W dniach 19 - 20 marca 2010 r. zrealizowano 2-dniową konferencję pt. „Podobieństwa i różnice w samorządach pogranicza polsko - słowackiego”. W pierwszym dniu konferencji przedstawiciele samorządów z Lipan, Dubovicy, Lubotina i Muszyny przedstawili, w formie prezentacji multimedialnych, zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i na Słowacji oraz najważniejsze osiągnięcia samorządów w poszczególnych miejscowościach. Omówiono podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu samorządów pogranicza polsko - słowackiego. Samorządowcy otrzymali organizery. Następnie w ramach imprezy towarzyszącej uczestnicy konferencji wzięli udział w kuligu. W kolejnym dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce do Zakopanego w trakcie, której m.in. wyjechano kolejką na Gubałówkę, zwiedzano Sanktuarium na Krzeptówkach, zwiedzano Krupówki. Udział w tym przedsięwzięciu wzięło 25 przedstawicieli z Lipan, 25 przedstawicieli z Dubovicy, 50 przedstawicieli z Lubotina, 50 przedstawicieli z Muszyny.
  • W dniu 29 sierpnia 2010 r. przeprowadzono jednodniową imprezę kulturalną „Zakończenie lata nad Popradem” w Muszynie. W imprezie udział wzięło 150 uczestników, w tym z Lipan - 25, Dubovicy - 25, Lubotina - 50, Muszyny - 50. Ze względu na otwarty charakter imprezy udział w niej brali także mieszkańcy gminy Muszyna oraz kuracjusze przebywający w Muszynie. Zaprezentowany został dorobek kulturalny wnioskodawcy i partnerów projektu. Wystąpiły 3 zespoły regionalne ze Słowacji i 1 zespół z Polski. Zapewnione zostały dla uczestników imprezy potrawy regionalne do degustacji oraz catering. Każdy z zaproszonych gości otrzymał gadżet w postaci pamięci przenośnej USB - pendriva.
  • Z kolei w dniach 12 i 13 listopada 2010 r. przeprowadzono dwudniową imprezę sportową „Sport nie zna granic”. W imprezie udział wzięło 200 uczestników, w tym ze Słowacji 100 osób, z Polski 100 osób. W trakcie imprezy, w pierwszym dniu, rozegrano turnieje piłki siatkowej oraz piłki nożnej halowej. Uczestnicy zawodów otrzymali gadżety w postaci pamięci przenośnej USB - pendriva oraz chustko - czapek. Dodatkowo otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz materiały promocyjne Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Dzień ten zakończony został dyskoteką. Następnego dnia uczestnicy imprezy wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Bukowiny Tatrzańskiej i Zakopanego. W Bukowinie Tatrzańskiej mieli możliwość skorzystania z basenów termalnych. Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Zakopanego oraz wyjazd kolejką linową na Gubałówkę, skąd można było podziwiać panoramę Tatr.