Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów prz

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 na realizację mikroprojektu:

„Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych”. Projekt przygotowany został przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie. Zrealizowany został w gimnazjum w Muszynie w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 47.958 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 40.764 EUR, wkład własny wyniósł 2.398 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wyniosło 4.796 EUR. Projekt zrealizował wspólnie z partnerem słowackim Gimnazjum Leonarda Stockela w Bardejovie następujące działania:

  • organizację kursu języka słowackiego dla uczniów (w Muszynie),
  • organizację polsko-słowackiego kursu językowego dla nauczycieli,
  • zorganizowanie wieczorów kultury filmowej i teatralnej-warsztatów filmowych i teatralnych w Nowym Sączu i Krakowie (w Polsce),
  • zorganizowanie bloku zajęć z historii regionu w Muszynie pod nazwą „Podróże w historię”,
  • zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą „Przysmaki kuchni regionalnej i regionalne hałasowanie” w muszyńskim amfiteatrze,
  • zorganizowanie wakacyjnej szkoły językowej w Czorsztynie dla uczniów,
  • wydanie albumu na zakończenie programu,
  • organizację konferencji podsumowującej w Muszynie,
  • wspólne zarządzenie i promowanie projektu.