Przejdź do stopki

112 ŁĄCZY NAS

Treść

Zakończona została realizacja projektu „112 łączy nas” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Projekt zrealizowany był przez Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” w skład, którego wchodziły 4 gminy: Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Łabowa i Rytro. Celem projektu było stworzenie uczniom warunków do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego reagowania i działania w różnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, nawiązywanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z młodzieżą ze Słowacji, wymiana doświadczeń między Polską i Słowacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ramach projektu przeszkoleni zostali nauczyciele w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a następnie zdobytą wiedzę przekazali uczniom. Dla młodzieży z Polski i Słowacji zorganizowane były również wspólne rajdy. Wydana została  publikacja przedstawiająca partnerów projektu jak również zasady udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Wartość projektu wyniosła 55.348,95 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 47.046,61 euro, z budżetu państwa 5.534,89 euro.