Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie

Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Żegiestowie.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskij.

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nr projektu: 00132-6922-UM0600193/09

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 30.11.2009

Wartość projektu: 262 901,46 zł

Koszty kwalifikowane: 215 493,00 zł

Kwota dofinansowania: 161 619,75 zł (75,00 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny: 101 281,71 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: marzec 2010 r. – lipiec 2010 r.

OPIS
Płyta boiska o wymiarach 20x40 metrów posiada nawierzchnię z trawy syntetycznej typu GREEN. Boisko wyposażone zostało w bramki do halowej piłki nożnej, stojaki do koszykówki oraz słupki do siatkówki. Urządzenia te są mobilne z możliwością montowania w zależności od aktualnych potrzeb.

Stan realizacji: Projekt zakończony