Przejdź do stopki

Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna

Treść


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację mikroprojektu pod nazwą: Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna.

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 58 593 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 49 804 EUR, wkład własny wynosi 2 929 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 5 859 EUR. Projekt ten zakłada w terminie od stycznia do grudnia 2010 r. przy udziale partnera słowackiego, którym jest Gmina Malý Lipnik oraz partnera krajowego, którym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna realizację następujących działań:
 1. Organizacja wspólnego pięciodniowego spotkania transgranicznego w Muszynie, podczas którego zostaną przeprowadzone wspólne szkolenia, seminarium i ćwiczenia mające na celu podzielenie się doświadczeniami oraz podniesienie kwalifikacji polskich i słowackich strażaków ochotników w celu walki z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i cywilizacyjnym. Uczestnicy projektu, w czterech cyklach szkoleniowych i ćwiczebnych:
 • zostaną zapoznani z metodyką współpracy polskich i słowackich jednostek straży pożarnych podczas udzielania pomocy wzajemnej,
 • zostaną przeszkoleni w zakresie działań przeciwpowodziowych,
 • zostaną przeszkoleni w zakresie działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
 • przejdą przeszkolenie dla dowódców najniższego szczebla, przygotowywanych do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym,
 • zdobędą praktyczne doświdczenie w prowadzeniu działań przeciwpowodziowych oraz chemiczno-ekologicznych przy użyciu nowoczesnych technik i pozyskanego sprzętu.
 1. Organizacja jednodnioniowej imprezy sportowo-pożarniczej w Muszynie - zawody sprawności bojowej OSP.
 2. Wyposażenie OSP Muszyna w nowoczesny sprzęt, który pozwoli na skuteczne działania ratownicze oraz stałe podnoszenie kwalifikacji po obu stronach granicy.
 3. Organizacja spotkania ewaluacyjnego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie zakończyła realizację projektu „Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne – Muszyna” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013

W ramach projektu zrealizowano:

1. Wspólne pięciodniowe spotkanie transgraniczne w Muszynie, podczas którego zostały przeprowadzone wspólne szkolenia, seminarium i ćwiczenia mające na celu podzielenie się doświadczeniami oraz podniesienie kwalifikacji polskich i słowackich strażaków ochotników w celu walki z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i cywilizacyjnym. Uczestnicy projektu, w czterech cyklach szkoleniowych i ćwiczebnych:

 • zostali zapoznani z metodyką współpracy polskich i słowackich jednostek straży pożarnych podczas udzielania pomocy wzajemnej,
 • zostali przeszkoleni w zakresie działań przeciwpowodziowych,
 • zostali przeszkoleni w zakresie działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
 • przeszli przeszkolenie dla dowódców najniższego szczebla, przygotowywanych do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym,
 • zdobyli praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działań przeciwpowodziowych oraz chemiczno-ekologicznych przy użyciu nowoczesnych technik i pozyskanego sprzętu.

2. Jednodniową imprezę sportowo-pożarniczą w Muszynie - zawody sprawności bojowej OSP.

3. Spotkanie ewaluacyjne kończące projekt.

4. Wyposażono OSP Muszyna w nowoczesny sprzęt, który pozwoli na skuteczne działania ratownicze oraz stałe podnoszenie kwalifikacji po obu stronach granicy.


Pięciodniowe integracyjne spotkanie transgraniczne Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz współpracujących jednostek ze Słowacji zorganizowane zostało w dniach od 18 do 22 grudnia 2010 roku. Wykłady odbywały się w DW „Zaczarowane Koło” w Muszynie, natomiast ćwiczenia odbywały się w remizie OSP Muszyna, na placu manewrowym przed DW „Zaczarowane Koło” oraz w wybranych miejscach wzdłuż rzeki Poprad. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Muszyna oraz z DHZ Malý Lipník na Słowacji, którzy otrzymali specjalnie wydane z tej okazji materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy (sobota) 18.12.2010 r.
Godz. 14:00 – 16:30
Seminarium „Cz. I prowadzenie działań przeciwpowodziowych siłami OSP w Polsce i na Słowacji – podobieństwa i różnice, wymiana doświadczeń”; moderatorzy: kpt. Arkadiusz Nosal – KM PSP w Nowym Sączu, Janusz Gajewski – Prezes OSP Muszyna, Milan Šestak – Prezes DHZ Malý Lipník
Godz. 16:30 – 17:00
Przerwa kawowa
Godz. 17:00 – 19:30
Seminarium „Cz. II prowadzenie działań z zakresu ratownictwa ekologicznego siłami OSP w Polsce i na Słowacji – podobieństwa i różnice, wymiana doświadczeń”; moderatorzy: kpt. Arkadiusz Nosal – KM PSP w Nowym Sączu, Janusz Gajewski – Prezes OSP Muszyna, Milan Šestak – Prezes DHZ Malý Lipník

Dzień drugi (niedziela) 19.12.2010 r.
Godz. 9:30 – 11:00
Szkolenie teoretyczne „Przejmowanie dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym przez dowódców OSP”; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu
Godz. 11:00 – 11:30
Przerwa kawowa
Godz. 11:30 – 13:00
Szkolenie teoretyczne „Metodyka współpracy polskich i słowackich jednostek straży pożarnych podczas udzielania pomocy wzajemnej”; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu
Godz. 13:00– 14:00
Przerwa obiadowa
Godz. 14:00 – 16:00
Ćwiczenia praktyczne w przejmowaniu dowodzenia jednostkami taktycznymi OSP na poziomie interwencyjnym oraz współpraca polskich słowackich jednostek OSP

Dzień trzeci (poniedziałek) 20.12.2010 r.
Godz. 14:00 – 15:30
Szkolenie teoretyczne :”Działania przeciwpowodziowe prowadzone siłami OSP cz. I”; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu
Godz. 15:30 – 16:00
Przerwa kawowa
Godz. 16:00 – 17:30
Szkolenie teoretyczne :”Działania przeciwpowodziowe prowadzone siłami OSP cz. II”; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu
Godz. 17:30 – 19:30
Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu działań przeciwpowodziowych siłami OSP; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu

Dzień czwarty (wtorek) 21.12.2010 r.
Godz. 14:00 – 15:30
Szkolenie teoretyczne :”Działania z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego prowadzone siłami OSP cz. I”; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu
Godz. 15:30 – 16:00
Przerwa kawowa
Godz. 16:00 – 17:30
Szkolenie teoretyczne :” Działania z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego prowadzone siłami OSP cz. II”; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu
Godz. 17:30 – 19:30
Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego siłami OSP; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu

Dzień piąty (środa) 22.12.2010 r.
Godz. 10:30 – 13:00
Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu działań przeciwpowodziowych siłami OSP przy użyciu nowoczesnych technik i sprzętu; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu
Godz. 13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa
Godz. 14:00 – 16:30
Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego siłami OSP przy użyciu nowoczesnych technik i sprzętu; instruktor: kpt. Arkadiusz Nosal - KM PSP w Nowym Sączu


Zawody sportowo-pożarnicze zostały zorganizowane w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie w dniu 28 grudnia 2010 r. W zawodach wzięło udział 70 strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Muszyna oraz drużyna wystawiona przez strażaków DHZ Malý Lipník na Słowacji. W ramach imprezy przeprowadzono sztafetę pożarniczą, przygotowaną według regulaminów używanych przez strażaków na Słowacji. Uzupełniającą konkurencją były rozgrywki w piłkę halową.

Spotkanie ewaluacyjne kończące projekt zostało zorganizowane w dniu 29 grudnia 2010 roku. W spotkaniu uczestniczyli Jozef Šesták Starosta obce Malý Lipník, Lesław Drozd Radny Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz przedstawiciele zarządów OSP w Muszynie, OSP Muszyna-Folwark i DHZ Malý Lipník.

Wyposażenie zakupione w ramach realizacji projektu:
 

 • Mobilny system ochrony przed powodzią - ilość: 1 komplet.

System składa się z 30 zapór przeciwpowodziowych, wielokrotnego użytku,
napełnianych wodą. Każda z zapór spełnia następujące parametry:
1) ilość komór - 1,
2) długości - 10 m,
3) średnicy - 90 cm,
4) możliwość łączenia ze sobą zapór na dowolną długość - tak
5) ściany zapór wykonane z - 3-warstwowej tkaniny wodoszczelnej zbrojonej siatką
poliestrową o gramaturze 900 g/m2,
Każda z zapór wyposażona jest w:
1) zawór odpowietrzający - 2 szt.,
2) łącznik z pokrywą Ø52 - 1 szt.,
3) przelotki - 9 szt.,
4) uchwyt - 2 szt.,
5) kołnierz do łączenia - 1 szt.
6) pasy mocujące - 2 szt.,
7) pokrywę do szybszego opróżniania zapory - 1szt.,
8) worek transportowy z kieszenią (A4) na dokumenty - 1 szt.

 • Linka asekuracyjna w pokrowcu - długość 20 m - ilość: 2 sztuki.
 • Linka asekuracyjna w pokrowcu - długość 30 m - ilość: 2 sztuki.
 • Kamizelka asekuracyjna - ilość: 6 sztuk.
 • Spodniobuty (wodery) - ilość: 6 par.
 • Kurtka nieprzemakalna typu sztormiak - ilość: 6 sztuk.
 • Motopompa klasy M16/8 - ilość: 1 sztuk.
 • Motopompa szlamowa - ilość: 1 sztuk.
 • Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 - ilość: 2 sztuki.
 • Wąż tłoczny O 52/20 m - ilość: 8 sztuk.
 • Wąż tłoczny O 75/20 m - ilość: 6 sztuk.
 • Wąż ssawny O 110/2,5 m - ilość: 2 sztuki.
 • Łańcuchowa pilarka spalinowa do drewna - ilość: 1 komplet.
 • Agregat prądotwórczy - ilość: 1 sztuk.
 • Reflektory ze stelażem - ilość: 1 komplet.

Umundurowanie zakupione w ramach realizacji projektu:

 • Ubranie specjalne strażaka - ilość: 6 kompletów.
 • Rękawice ochronne strażaka - ilość: 6 par.
 • Buty specjalne strażaka - ilość: 6 par.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013
Koszty kwalifikowane ujęte we wniosku:
Ogólna suma 100 % – 58.593,69 EURO (234.374,76 zł)
Dofinansowanie z EFRR 85 % - 49.804,64 EURO (199.218,56 zł)
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 10 % - 5.859,37 EURO (23.437,48 zł)
Wkład własny – 5 % 2.929,68 EURO (11.718,72 zł)


Partnerzy projektu.

Partner krajowy: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Partnerstwo Gminy Muszyna polegało na pomocy finansowej w realizacji projektu poprzez udzielenie:

 • nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 222 656,04 zł (55 664,01 UERO)
 • dotacji celowej w wysokości 4 687,44 zł (1 171,86 EURO)

Partner zagraniczny: Obec Malý Lipník.
Partnerstwo Gminy Malý Lipník polegało na uczestniczeniu strażaków ze Słowacji podczas działań realizowanych w ramach projektu.