Przejdź do stopki

Centrum rekreacji Łopata Polska

Treść

 

Nazwa projektu: Centrum rekreacji Łopata Polska

Nr projektu: RPMP.06.03.02-12-0536/16

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Beneficjent:
Lider projektu - „Cechini Żegiestów-Zdrój Główny” Sp. z o.o.

Partner projekt - Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 19.03.2018 r.

Wartość projektu: 1 777 373,78zł
Koszty kwalifikowane: 129 057,75 zł – Lider projektu, 1 648 316,03 - Partner projektu
Kwota dofinansowania: 87 113,98 zł (67,50% kosztów kwalifikowanych) – Lider projektu,
1 112 613,29 zł (67,50% kosztów kwalifikowanych) -  Partner projekt
w tym;
środki europejskie: 1 199 727,27 zł
wkład własny: 577 646,51zł
Jednostka realizująca: Cechini Żegiestów-Zdrój Główny” Sp. z o.o.  oraz Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: zakończenie projektu 31.12.2018 r.

Opis projektu:

Projekt dotyczył realizacji budowy centrum rekreacji, w ramach którego na terenach gminnych i prywatnych na Łopacie Polskiej i Żegiestowie pojawiła się nowa kompozycja i przestrzeń dla rekreacji i wypoczynku. W projekcie zrealizowano 2 główne zadania:

 

1. Budowę 2 stref:

Strefa I: teren przeznaczany pod urządzenia siłowni zewnętrznej

Strefa II: teren przeznaczony pod plac zabaw.

Prace w tym zakresie zrealizowane zostały przez przedsiębiorstwo Cechini Żegiestów-Zdrój Główny Sp.z o.o.  - Lidera projektu.

2.  Prace przy ciągu spacerowym wraz z oświetleniem promenady spacerowej (na drodze gminnej Żegiestów-Łopata) oraz wojewódzkiej nr 971 (Krynica-Zdrój, Muszyna- Piwniczna) obejmujące:

- Przebudowę i budowę oświetlenia ciągu spacerowego na drodze gminnej Żegiestów-Łopata oraz wojewódzkiej nr 971 (Krynica-Zdrój, Muszyna- Piwniczna) - nowe oświetlenie LED

- Wykonano 6 miejsc wypoczynku na stworzonym ciągu spacerowym na dz. ewid. 166, 557/2, 396/2 i 402 (utwardzenie nawierzchni, montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci. Na dz. ewid. 396/ 2 dodatkowo zamontowane zostały elementy zabawowe, montaż tzw. „zielonej ławki OZE”, wybudowana została altana wypoczynkowa)

Prace w tym zakresie zrealizowane zostały przez Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – Partnera projektu.

Cele projektu:

- rozwój oferty turystycznej Żegiestowa

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych