Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Otwarcie basenów

Poniedziałek, 30 maja 2022

Muszyńskie Nutki

Środa, 25 maja 2022

Poprad Muszyna CUP

Poniedziałek, 23 maja 2022

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę

Czwartek, 19 maja 2022   Nazwa projektu: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę. Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0215/18 Program: Regionalny Program Operacyj

Rozwój potencjału uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia

Czwartek, 19 maja 2022   Nazwa projektu: Rozwój potencjału uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Śródmieścia Nr projektu : RPMP.06.03.02-12-0157/18 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Źródło współfinansowania: Europejski Fun

Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku I w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku II w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna

Czwartek, 19 maja 2022 Nazwa projektu: Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, na odcinku I w km od 0+000 do km 0+383 i na odcinku II w km od 0+000 do km 0+140 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna. Program: Państwowy Fundusz Celowy – Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (RFDS) Data zawarcia umowy o

Cyfrowa Gmina

Czwartek, 19 maja 2022   Nr umowy o powierzenie grantu: POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrow

Wspomnień czar

Środa, 18 maja 2022

Muzyka w Ogrodach

Środa, 18 maja 2022

Muzyka w Ratuszu

Środa, 18 maja 2022

Muzyka w Ratuszu

Wtorek, 10 maja 2022

Muzyka w Ratuszu

Wtorek, 10 maja 2022

Kwiatek dla mamy

Wtorek, 10 maja 2022

Pijalnia sezonowa "Marcin"

Poniedziałek, 9 maja 2022 Korzystanie: bezpłatne, obiekt czynny w sezonie wiosenno-letnim Zdrój Marcin - woda wydobywana jest z odwiertu Marcin II. Suma składników mineralnych 3123,19 mg/l.  Kationy: Wapniowy 171/6 mg/l Magnezowy: 215,1 mg/l Sodowy: 259,3 mg/l Potasowy: 18,7 mg/l Aniony: Wodorowęglanowy