Przejdź do stopki

Stworzenie i promocja sieciowego produktu turystycznego Gminy Muszyna

Treść

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


"Stworzenie i promocja sieciowego produktu turystycznego Gminy Muszyna"


Cel operacji
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej i rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych; informatora, mapy, gry miejskiej i maskotki produktu sieciowego.

W wyniku realizacji operacji zrealizowano następujące działania:
1. Wykonano inwentaryzację podmiotów prowadzących działalność związaną z turystyką.
2. W dniu 23.02.2015 r. przeprowadzono szkolenie podmiotów prowadzących działalność związaną z turystyką pt. Produkty sieciowe, a przewaga konkurencyjna. Szkolenie miało charakter informacyjny i obejmowało następującą problematykę: produkty sieciowe w teorii, przykłady produktów sieciowych w praktyce, propozycje wdrożenia na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna sieci atrakcji, dyskusje, wnioski. Omówiono również teoretyczne i praktyczne aspekty wdrożenia produktu sieciowego, proponując wprowadzenie na naszym terenie takich rozwiązań.
3. Zaprojektowano i wykonano informator - pakietową ofertę sieci atrakcji Muszyny (tłumaczony na j. angielski i rosyjski). Zakres tematyczny informatora obejmuje: ogólne informacje o sieci atrakcji gminy Muszyna (atrakcje historyczne, przyrodnicze, związane z turystyka pieszą, konną, rowerową, atrakcje sportowo - rekreacyjne wraz z danymi praktycznymi pozyskanymi w ramach inwentaryzacji, w tym m.in. bazy noclegowej, gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu, zabiegów kosmetycznych i SPA, itp.).
4. Zaprojektowano i wykonano mapę zawierającą elementy sieci atrakcji gminy (tłumaczenie na j. angielski i rosyjski). Mapa w sposób graficzny przedstawia elementy sieci atrakcji gminy Muszyna tak, aby jej finalni odbiorcy tj. turyści i kuracjusze w wygodny sposób mogli zlokalizować daną atrakcję.
5. Zaprojektowano i wykonano grę miejską (tłumaczoną na j. angielski i rosyjski). Zakres tematyczny gry miejskiej obejmuje dziesięć głównych atrakcji gminy Muszyna. Sposób prezentacji gry, wykorzystujący maskotę - bohatera produktu sieciowego bociana, jest przyjazny dla dzieci.
6. Zaprojektowano i wykonano maskotkę(brelok) – bohatera marki produktu sieciowego- przedstawiającą bociana.
Wykonane materiały informacyjno – promocyjne stanowią uzupełnienie systemu informacji turystycznej.
Wartość operacji: 66 121,00 zł