Zabytek UNESCO

Najwspanialszym zabytkiem Muszyny jest dawna cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (obecnie kościół rzymskokatolicki) - to najstarsza drewniana cerkiew w polskich Karpatach, która w 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Z powodu zagrożenia powodziowego, została przeniesiona w roku 1814 na obecne miejsce, a także częściowo przebudowana. Stare prezbiterium (obecnie zakrystia) posiada jedno z najcenniejszych najbardziej rozbudowanych cerkiewnych malowideł ściennych z XVII w. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

więcej

Zamek w Muszynie

Godziny otwarcia zamku:

Do 19 listopada 2023 r. od godz. 10.00 do godz. 16.00
Od 20 listopada 2023 r. zamek będzie zamknięty. Zapraszamy wiosną.

UWAGA!
Zakaz wprowadzania zwierząt - wyjątek stanowi pies przewodnik.

To jeden z najciekawszych zabytkowych obiektów architektonicznych w Muszynie. Znajduje się na stromym wzgórzu pasma Koziejówki. Zamek, który powstał ok. 1390 r. na niższym ze szczytów pasma (527 m n.p.m.), miał za zadanie bronić granicy i szlaków handlowych oraz pełnić funkcję komory celnej. Twierdza była rezydencją biskupów krakowskich do 1474 r., kiedy to została niemal całkowicie zniszczona przez oddziały Tomasza Taraczaya z Lipan podczas najazdu na Polskę króla węgierskiego Macieja Korwina. Zamek został odbudowany w stylu renesansowym przez Węgrów. Od tego momentu pełnił wyłącznie funkcję strażniczą. Od połowy XVII wieku budowla popadała w ruinę. Współcześnie ruiny zamku były obiektem wielu badań archeologicznych, zaś niektóre ze znalezisk można podziwiać w lokalnym muzeum. W ostatnich latach relikty murów zamku zostały zabezpieczone oraz dokonano odbudowy wieży, która obecnie służy jako doskonały punkt widokowy.

więcej

Ratusz i piwnice pod rynkiem

Ratusz został wzniesiony na ruinach piwnic, w których setki lat temu składowano wina i towary przywożone węgierskim szlakiem. W piwnicach pod Ratuszem skrywa się odtworzone więzienie na które natrafili archeolodzy podczas badań w 2015 r. Towarzyszy mu sala tortu z bogatą ekspozycją narzędzi kaźni. Na turystów czeka Centrum Informacji Turystycznej, pijalnia wody mineralnej oraz stylowa kawiarenka.

więcej

Dwór Starostów Muszyńskich

Powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Pełnił on rolę siedziby starostów muszyńskich, którzy - w imieniu biskupów krakowskich - władali dawnym „Państwem Muszyńskim”. Obiekt przebudowany został na początku XX wieku (dobudówka wschodnia i weranda). W latach 2014-2015 dwór został odrestaurowany. Dwór starostów wraz z kordegardą i dawnym zajazdem tworzyły tzw. podzamkowy zespół dworski. Obecnie obiekt jest siedzibą Ośrodka Kultury, w którym mieści się także stylowa kawiarenka.

więcej

Dom Garncarza - warsztaty ceramiczne

W obiekcie prowadzone są zajęcia z tworzenia i wypalania ceramiki. W dolnych salach obiektu zorganizowane są wystawy nawiązujące do tradycji i dawnego rzemiosła mieszkańców Państwa Muszyńskiego.

więcej

Cerkiew pw. św. Dymitra w Leluchowie

Zbudowana w 1861 r. Pierwsza leluchowska świątynia została w 1780 r. przeniesiona do słowackiej wioski Lukov-Venecia. W kościele znajduje się m.in. rokokowo - klasycystyczny ikonostas z XIX w. z ikonami wykonanymi przez bardejowskiego artystę Victoriana Zompha. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Dubnem

Zbudowana w 1863 r. W świątyni znajdują się m. in. rokokowo - klasycystyczny ikonostas z przełomu XVIII i XIX w. zwieńczony ikonami wykonanymi pod koniec XIX w. przez braci Bogdańskich oraz malowana na płótnie płaszczenica. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Wojkowej

Wybudowana została w 1792 r. Posiada kompletny ikonostas z XVIII w. oraz polichromię z 1936 r. ze scenami Zmartwychwstania (kopuła nawy) i Zwiastowania (strop babińca). Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. św. Dymitra w Szczawniku

Powstała w 1841 r. w wyniku rozbudowy starszej XVII-wiecznej świątyni. Wyposażenie cerkwi pochodzi z XVIII/XIX w. Interesującym dziełem jest polichromia przedstawiająca chrzest Rusi w 988 r. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. św. Łukasza w Jastrzębiku

Zbudowana w 1837 r. W świątyni znajdują się m.in. XVIII-wieczny barokowy ikonostas z - odbiegającym od typowego - układem ikon (schodkowo ustawione ikony rzędu Deesis) oraz polichromia z 1861 r. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Miliku

Zbudowana w 1813 r. Bardzo cennymi elementami wyposażenia świątyni są feretrony z XVIII i XIX w., XVIII-wieczna Pieta oraz ikona Opłakiwanie Chrystusa z 1700 r. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce

Zbudowana w 1864 r. W świątyni znajdują się m.in. XVI-wieczna ikona Zaśnięcie Bogurodzicy, ołtarze boczne z przełomu XVIII i XIX w. oraz ikonostas wykonany w 1874 r. przez bardejowskiego artystę Victoriana Zompha. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem

Zbudowana w 1872 r. Jest to budowla typu epigonalnego bez typowych cech stylu łemkowskiego. Kościół posiada kompletny ikonostas z II poł. XIX w. Obiekt znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Żegiestowie

Zbudowana w 1925 r. reprezentuje unikalny w Polsce typ murowanej cerkwi bojkowskiej. Z dawnego wyposażenia zachowało się jedynie kilka ikon i feretrony. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

więcej

Kordegarda

Pozostałość dawnej wartowni. Pierwszą wzmiankę o tym budynku spotkać można w inwentarzach „Klucza Muszyńskiego” z 1732 r. Obecnie istniejąca kordegarda (wybudowana w miejscu dawnej) pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Jest to budynek parterowy, murowany i otynkowany. Czterospadowy dach z wysuniętym okapem i lukarnami w poddaszu, kryty jest czerwoną dachówką. Od frontu widoczny jest ganek z dachem dwuspadowym.

więcej

Muzeum - dawny zajazd

Budynek będący obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" jest rekonstrukcją zabytkowego XVIII-wiecznego zajazdu, który był częścią podzamkowego zespołu dworskiego. W sali konferencyjnej organizowane są wystawy, koncerty oraz prelekcje.

więcej

Stanowisko archeologiczne

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego (ul. Krzywa 1). Po wstępnym przygotowaniu prowadzone są prace w terenie przy stanowisku 3x3 m – zakopane w piasku są modele 3D resztek ceramiki oraz szkieletu.

więcej

Kościół św. Józefa

Zbudowany w latach 1676-1728. Kościół parafialny to budowla barokowa o charakterze obronnym. Świadczą o tym umieszczone nad oknami otwory strzelnicze. Wewnątrz znajduje się ołtarz główny, sięgający lat czterdziestych XIX wieku i dziewięć ołtarzy bocznych (pochodzących ze starego kościoła), których powstanie datowane jest na początek XVII wieku. Cennymi zabytkami są również: podtrzymywana przez dwa anioły barokowa chrzcielnica z obrazem Chrztu Jezusa w Jordanie oraz gotyckie figury św. Otyli i św. Jadwigi Śląskiej.

więcej

ul. Kościelna

Na szczególną uwagę zasługuje zabytkowy zespół szeregowej mieszczańskiej zabudowy mieszkalnej przy ul. Kościelnej. Pochodzi w większości z przełomu XIX i XX wieku. Jej charakterystycznym elementem architektonicznym są drewniane bramy w elewacji frontowej z półkolistym nadprożem. Domy przy tej ulicy znajdują się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Prawdopodobnie, w roku 1770, w domu nr 7 mieściła się kwatera konfederatów barskich.

więcej

Cmentarz żydowski

Powstał prawdopodobnie w końcu XIX wieku. Znajduje się na nim 84 obiekty w większości uszkodzone, z niektórych pozostały tylko poszczególne fragmenty. Sądząc z rozplanowania cmentarza i rozmieszczenia istniejących macew, liczba pochówków w okresie do 1939 roku mogła wynieść 300 i więcej.

więcej

Kapliczka św. Nepomucena

Ustawiona w północnej części Rynku, została zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku w stylu klasycystycznym. Dach namiotowy kryty blachą wieńczy, podobnie jak w kapliczce św. Floriana, kopułka z krzyżem. W ścianie frontowej znajduje się metalowa bramka z herbem Muszyny, a w ścianach bocznych oszklone półkoliście okna. Obydwie kapliczki na początku XX wieku pełniły funkcję ołtarzy w czasie obchodów Święta Bożego Ciała.

więcej

Kapliczka św. Floriana

Usytuowana w południowej części Rynku powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Zbudowana jest w stylu klasycystycznym na planie kwadratu. Dach namiotowy kryty blachą wieńczy cebulastą kopułką z krzyżem. Murowane i otynkowane ściany zdobią półkoliste arkady, zastawione drewnianymi bramkami. Wewnątrz widoczna jest polichromowana rzeźba św. Floriana z XVIII wieku.

więcej