Współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Strona internetowa Strefy turystycznej wykonana w ramach projektu
„Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza.”
Dowiedz się więcej o projekcie
Przejdź do stopki

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Żegiestowie

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Żegiestowie

CERKIEW pw. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA w Żegiestowie - zbudowano w latach 1917-1925 na planie krzyża greckiego, w tradycji budownictwa cerkiewnego.
Budowla jest murowana z kamienia i cegły, jednonawowa z dwiema przybudówkami zakrystyjnymi. Dach jest wielospadowy, kryty blachą, zwieńczony trzema ośmiobocznymi wieżami nadstawnymi z baniastymi kopułami. Nad prezbiterium i babińcem widoczne są symetryczne kopułki. Wnętrze posiada sklepienie kolebkowe, w części centralnej ośmiopolowe. Wystrój wnętrza, częściowo neoromański pochodzi z okresu 1959-1960. Jego autorem jest J. Kania. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego pozostały feretrony z ludowymi ikonami "Zwiastowania" i "Ukrzyżowania Chrystusa Pantokratora" z 1784 roku, kielich barokowy XVIII wieku, rzeźbiony lichtarz paschalny z przełomu XVIII i XIX wieku, oraz obraz przedstawiający "Chrystusa w grobie", namalowany na blasze.
Dzwonnica jest wolnostojąca z trzema dzwonami odlanymi w latach 1956-1972. Cerkiew została przemianowana na kościół rzymskokatolicki pw. św. Anny i św. Michała w latach 1946-1947. Na terenie przycerkiewnym bije źródło św. Anny. Według podania wytrysło ono w dniu poświęcenia cerkwi. Dlatego też w okresie międzywojennym stało się miejscem pielgrzymek okolicznych mieszkańców cierpiących zwłaszcza na choroby oczu.