Współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Strona internetowa Strefy turystycznej wykonana w ramach projektu
„Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza.”
Dowiedz się więcej o projekcie
Przejdź do stopki

Remont pijalni Milusia zakończony

Treść

Materiał archiwalny:

Zapraszamy do pijalni "Milusia". Wykonano prace remontowe pomieszczenia przeznaczonego na informację turystyczną - punktu obsługi klienta i punktu poboru wody mineralnej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej w pijalni wody mineralnej „Milusia” w Muszynie w ramach mikroprojektu Poznajemy atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
Wartość wykonanych prac 110 000,00 zł

Data publikacji: 15.09.2017 r.