Ruiny XIV- wiecznego zamku

W związku z trwającym remontem i rozbudową ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku Baszta,  w ramach projektu pn.: „Muszyna – Sabinov - Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego”  nie jest możliwe wejście na teren zamku, z uwagi na wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa dla zwiedzających.

 

To jeden z najciekawszych zabytkowych obiektów architektonicznych w Muszynie. Znajduje się na stromym wzgórzu pasma Koziejówki. Zamek, który powstał ok. 1390 r. na niższym ze szczytów pasma (527 m n.p.m.), miał za zadanie bronić granicy i szlaków handlowych oraz pełnić funkcję komory celnej. Twierdza była rezydencją biskupów krakowskich do 1474 r., kiedy to została niemal całkowicie zniszczona przez oddziały Tomasza Taraczaya z Lipan podczas najazdu na Polskę króla węgierskiego Macieja Korwina. Zamek został odbudowany w stylu renesansowym przez Węgrów. Od tego momentu pełnił wyłącznie funkcję strażniczą. Od połowy XVII wieku budowla popadała w ruinę. Współcześnie ruiny zamku były obiektem wielu badań archeologicznych, zaś niektóre ze znalezisk można podziwiać w lokalnym muzeum. W ostatnich latach relikty murów zamku zostały zabezpieczone oraz dokonano częściowej odbudowy wieży, która obecnie służy jako doskonały punkt widokowy.

Tagi