OBWIESZCZENIE NR 13.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 08 czerwca 2021 roku

o wystąpieniu do organów uzgadniających o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Projektowana elektroenergetyczna sieć kablowa SN-15kV na działkach ewidencyjnych nr 289, 322 obręb 0005 Milik oraz 427,...

więcej

OBWIESZCZENIE NR 11.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 31 maja 2021 roku

o wystąpieniu do organów uzgadniających o zajęcie stanowiska w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY – NWS7027_B z kablową linią zasilającą i kanalizacją...

więcej

OGŁOSZENIE NR 9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2021 r.

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

więcej

Spotkania konsultacyjno-doradcze w gminach LGD w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" zaprasza wszystkich mieszkańców gmin z obszaru LGD (Rytro, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa) na fachowe, nieodpłatne spotkania konsultacyjno-doradzcze na temat...

więcej

100 tysięcy złotych dla eko-uzdrowiska

Polskie uzdrowiska po raz szósty rywalizują o 100 tys. zł na realizację pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska. Nagrodę można otrzymać w ramach konkursu EKO HESTIA SPA, którego celem jest propagowanie nowatorskich działań i inwestycji...

więcej

Rolniku przeczytaj, to ważne!

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali...

więcej

Konkurs „Moja Gmina w cyferkach”

KRK-OBR03.641.8.2021

więcej

OGŁOSZENIE NR 8.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 17 maja 2021 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października...

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:

więcej

OBWIESZCZENIE NR 8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 maja 2021 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z...

więcej

Mamo! Mamo! Mammobus!

W dniu 26 maja w godz. od 9 do 17 do Muszyny przyjeżdża mammobus, w którym będzie można wykonać mammografię.

więcej

OGŁOSZENIE NR 7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 maja 2021 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

więcej

Informacja - wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:

więcej

Biuletyn informacyjny 62 kwiecień 2021

Szanowni Państwo,

więcej