Miodny Szlak

więcej

OBWIESZCZENIE NR 19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 16 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r....

więcej

PROGRAM MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2021

Program „Małopolska Lokalnie” jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby trzeciego sektora oraz mieszkańców województwa małopolskiego. Kierowany jest do organizacji pozarządowych, które dzia-łają nie dłużej niż 60 miesięcy...

więcej

Składanie deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia...

więcej

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2021 —...

więcej

OBWIESZCZENIE NR 18.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 01 lipca 2021 r. o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z...

więcej

Nagrody dla sportowców przyznane

Dzisiaj podczas wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zostały wręczone nagrody za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej na arenie krajowej i międzynarodowej.

więcej

OGŁOSZENIE NR 11.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 28 czerwca 2021 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia...

więcej

Konsultacje społeczne ws. „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2027”

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2027”.

więcej

OBWIESZCZENIE NR 15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 czerwca 2021 r. o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z...

więcej

Spis powszechny od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - przypomina Główny Urząd Statystyczny.

więcej

NIE SPISAŁEŚ SIĘ PRZEZ INTERNET? SPODZIEWAJ SIĘ TELEFONU OD RACHMISTRZA!

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

więcej

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta

więcej

OGŁOSZENIE NR 10.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 14 czerwca 2021 roku

o przystąpieniu do opracowania zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik

więcej