Nie tłumacz (się)

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli:

więcej

KOMUNIKAT: ZMIANY ORGANIZACYJNE

Szanowni Państwo,

więcej

OBWIESZCZENIE NR 24.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r....

więcej

OBWIESZCZENIE NR 23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r....

więcej

OBWIESZCZENIE NR 22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r....

więcej

Program "Czyste Powietrze"

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że Gmina przystąpiła do uruchomionego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) informuje:

więcej

Komunikat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Sączu pragnie poinformować o możliwości bezpłatnego odbioru chryzantem od producentów rolnych, którzy otrzymają wsparcie od ARiMR w związku z ograniczeniami na rynku rolnym

więcej

Zbiórka odpadów biodegradowalnych

Z uwagi na pojawiające się sygnały mieszkańców dotyczące potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych również  w listopadzie br., PGK sp. z o.o. w Muszynie informuje o zorganizowaniu dodatkowego (poza ustalonym harmonogramem) odbioru odpadów...

więcej

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"  nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych...

więcej

Nie pal śmieci, nie truj siebie i sąsiadów!!!

Złej jakości powietrza w Polsce nie można bagatelizować. Chodzi nie tylko o zdrowie, ale i  życie obecnych i przyszłych pokoleń. Wszyscy chcą oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem, ale by to było możliwe, musimy być świadomi zagrożeń,...

więcej

III Małopolskie Seminarium Liderów Aktywnych dla Rozwoju

Szanowni Państwo!

więcej

Nekrolog

więcej

UWAGA!

IMGW-PIB, inf. iż od dnia 14.10.2020 r. do godz. 8:00 dnia 15.10.2020 r. w wyniku spływu wód opadowych w zlewni Dunajca, zwłaszcza w środkowym oraz dolnym biegu, spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w...

więcej