81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzisiaj upamiętniamy 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie o godzinie 9:00 odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. Po mszy świętej zostały złożone wiązanki kwiatów na cmentarzu parafialnym w Muszynie...

więcej

UWAGA!

więcej

OGŁOSZENIE Nr 3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

OGŁOSZENIE Nr 3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna.

więcej

Gminy uzdrowiskowe obradowały w uzdrowisku Szczawnica.

Coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP miało miejsce w uzdrowisku Szczawnica.  Tym razem obrady zdominowała bardzo trudna sytuacja finansowo-gospodarcza gmin uzdrowiskowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców, wywołana pandemią

więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej

ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU

więcej

KONKURS: Najpiękniejsza posesja 2020 roku w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna

Założeniem konkursu jest zachęta do dbania o estetykę otoczenia w Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna. Konkurs służyć ma zainspirowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej do zwiększenia dbałości o obiekty (sanatoryjne, wczasowe, zakłady pracy, placówki

więcej

OGŁOSZENIE NR 2 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia...

więcej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje:

więcej

UWAGA! Informacja o niebezpiecznym zjawisku!

IMGW-PIB, informuje,  iż od godz. 11:00 dnia 03.07.2020 do godz. 07:00 dnia 04.07.2020 w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych mogą wystąpić wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewniach...

więcej

UWAGA! Ważna informacja dotycząca 500+

Prosimy nie składać nowych wniosków na „500 plus”!

więcej