OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem n/w nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i obejmuje lokal użytkowy (budynek byłego przedszkola wraz z budynkiem gospodarczym) o powierzchni użytkowej 107,70 m2 oraz działkę ew. nr 485 o powierzchni 0,24 ha, położoną w Żegiestowie.
Lokal przeznaczony jest do oddania w najem na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-usługowej.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektem umowy najmu dostępne są w załącznikach.

Tagi