Wybory Samorządowe 2018

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Muszynie


PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Muszynie


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 października 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 23 października 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego


Harmonogram dyżurów pełnionych przez członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz burmistrza, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Harmonogram dyżurów - Miejskiej Komisji do wyborów


POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Nowym Saczu I
z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 10 w gminie Muszyna


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że w związku z wyborami samorządowymi w dniu 21 października 2018r. zorganizowany został dojazd mieszkańców wsi Dubne do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Leluchowie.

Dowóz odbędzie się dwukrotnie w trakcie głosowania w dniu wyborów tj. 21 października 2018r.

Dubne-Leluchów: w godzinach 10:00 i 16:00 (z przystanku w Dubnem).

Chętnych do skorzystania z dowozu, prosi się o zabranie dokumentu tożsamości.

 

Burmistrz Muszyny

(-) dr Jan Golba


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowosądeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


 Uchwała MKW Nr 6


KOMUNIKAT w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania


INFORMACJA w sprawie sprawdzenia spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach  list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza MiGU Muszyna


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie losowania numerów list


OBWIESZCZENIA Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 21 września 2018 r.


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 18 września 2018 r. W SPRAWIE wzywa do dokonywania dodatkowych zgłoszeń w okręgach wyborczych: Nr 7 (Andrzejówka), Nr 8 (Milik), Nr 9 (Żegiestów), Nr 10 (Szczawnik), Nr 11 (Złockie), Nr 12 (Jastrzębik), Nr 13 (Powroźnik górny), Nr 14 (Powroźnik dolny), Nr 15 (Wojkowa, Dubne, Leluchów)


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast


Informacje o zmianach w Kodeksie Wyborczym


Aktualne informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu na stronie:

http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/


Informacja dotycząca zmiany aktów prawnych, które opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw:

 • poz. 1280 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
 • poz. 1232 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym;
 • poz. 1342 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego;
 • poz. 1343 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;
 • poz. 1349 - ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż na naszej stronie http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/ została opublikowana informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych. Zostały również zamieszczone stosowne załączniki:

 1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego,
 3. Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu,
 4. Wciąg z Kodeksu wyborczego – Dział II Rozdział 9 – dotyczący urzędników wyborczych

Zgodnie z wyjaśnieniami Szefa Krajowego Biura Wyborczego, informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach  dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, może być podana do wiadomości publicznej nie tylko na stronie delegatury, lecz również np. przekazana organom administracji rządowej i samorządowej, mediom czy portalom internetowym.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. Harmonogram-dyzurow-TKW-w-Muszynie.pdf (rozmiar pliku: 154.37 KB)
 2. KOMUNIKAT-Miejskiej-Komisji-Wyborczej-w-Muszynie-z-dnia-11-wrzesnia-2018-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-informacji-o-skladzie-Miejskiej-Komisji-Wyborczej-w-Muszynie.pdf (rozmiar pliku: 99.29 KB)
 3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (rozmiar pliku: 346.62 KB)
 4. Informacja-Marszalka-woj-Malopolskiego-ws-podzialu-na-okregi.pdf (rozmiar pliku: 660.43 KB)
 5. Komunikat-Komisarza-I-komisje-obwodowe.pdf (rozmiar pliku: 677.18 KB)
 6. UCHWAŁA Nr LIII.621.2018 Rady MiGU Muszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania (rozmiar pliku: 79.06 KB)
 7. UCHWAŁA Nr XLVIII.550.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w MiGU Muszyna (rozmiar pliku: 207.54 KB)
 8. UCHWAŁA Nr XLVII.530.2018 Rady MiGU Muszyna z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie podziału MiGU Muszyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (rozmiar pliku: 147.51 KB)
 9. Mapka Zalacznik Nr 2 do Uchwaly.pdf (rozmiar pliku: 486.57 KB)
 10. Mapka Zalacznik Nr 3 do Uchwaly.pdf (rozmiar pliku: 3196.52 KB)
 11. Zarządzenie wojewody Małopolskiego ws ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin.pdf (rozmiar pliku: 370.55 KB)
 12. Obwieszczenie nr 12.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (rozmiar pliku: 198.21 KB)
 13. Obwieszczenie Starosty z dnia 17 sierpnia 2018r (rozmiar pliku: 422.17 KB)
 14. Obwieszczenie-Burmistrza-MiGU-Muszyna-o-okregach-wyborczych.pdf (rozmiar pliku: 175.94 KB)