Wybory Samorządowe 2018

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, iż na naszej stronie http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/ została opublikowana informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych. Zostały również zamieszczone stosowne załączniki:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,
  2. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego,
  3. Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu,
  4. Wciąg z Kodeksu wyborczego – Dział II Rozdział 9 – dotyczący urzędników wyborczych

Zgodnie z wyjaśnieniami Szefa Krajowego Biura Wyborczego, informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach  dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, może być podana do wiadomości publicznej nie tylko na stronie delegatury, lecz również np. przekazana organom administracji rządowej i samorządowej, mediom czy portalom internetowym.