Komunikat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Sączu pragnie poinformować o możliwości bezpłatnego odbioru chryzantem od producentów rolnych, którzy otrzymają wsparcie od ARiMR w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Warunkiem jest zgłoszenie w Biurze Powiatowym ARiMR w Nowym Sączu zamiaru odbioru tych chryzantem. Wszystkie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje publiczne mogą zgłosić taki zamiar do dnia 12 listopada 2020 r. do Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych.

Jednocześnie informuję, że chryzantemy powinny być odebrane do dnia 16 listopada 2020r. W przypadku złożenia zgłoszenia, kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję. Posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie liczby chryzantem odebranych przez podmioty i instytucje.

Tagi