Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje:

że w dniu 18 maja 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonych w Jastrzębiku i Złockiem przeznaczonych do sprzedaży,
  • nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w najem,
  • oraz nieruchomości położonych w Muszynie i Leluchowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Tagi