UWAGA! Wznowienie egzekucji zaległości.

W związku z uruchomieniem z dniem 4.05. br.  kasy Urzędu,  Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, iż od dnia 18.05.2020 r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych będzie wznawiał egzekucję podatków i opłat lokalnych, należności cywilnoprawnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku braku uregulowania należności w terminie do dnia 15.05. br. do wszystkich dłużników zostaną wysłane upomnienia, a dłużnicy zostaną obciążeni kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty zaległości, zostanie wszczęta egzekucja w Urzędzie Skarbowym lub u Komornika Sądowego, w wyniku której dłużnik zostanie obciążony dodatkowo kosztami egzekucyjnymi.

Zaległości można wpłacać zarówno przelewem na konto UMiGU Muszyna jak i bezpośrednio w kasie UMiGU Muszyna.

 

W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników Urzędu strony będą wpuszczane do Urzędu pojedynczo. Osoby chcące skorzystać z Kasy Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna powinny:

  1. Mieć zakrytą twarz tj. usta i nos np. maseczką.
  2. Mieć założone rękawiczki.
  3. Zachować 1,5 metrowy odstęp w kolejce.
  4. Podochodzić do okienka kasy na prośbę pracownika urzędu.
Tagi