Informacja o ulgach

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, iż wszelkich informacji
w zakresie ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych jak również czynszów z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych dotyczących:

1.    Przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Referat PiOL).
2.    Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych (Referat PiOL).
3.    Odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych (Referat GNiRL).
4.    Obniżenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych (Referat GNiRL).

Udzielają Referaty Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL) - telefony: 18 472 59 17, 18 472 59 18

Referat Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa (GNiRL) - telefony: 18 472 59 43, 18 472 59 39, 18 472 59 34
 
Z uwagi na to, iż większość dotychczas złożonych wniosków w sprawie udzielania ulg nie spełnia wymogów prawnych bardzo proszę o kontakt z wyżej wymienionymi referatami przed złożeniem przedmiotowych wniosków.

Tagi