Apel o rozsądek.

Po podaniu do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu działalności szkół,  przedszkoli i placówek kultury, w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna gwałtownie zwiększyła się liczba petentów.

Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy apeluję, aby w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw administracyjnych w Urzędzie Miasta.

Uprzejmie proszę o przychodzenie do Urzędu jedynie w sprawach pilnych i takich, które wymagają bezpośredniej wizyty. W innych przypadkach sprawę można załatwić elektronicznie ( mailowo) bądź telefonicznie.

Równocześnie informuję, że przy wejściu na I piętro znajduje się urządzenie do dezynfekcji rąk. Bardzo proszę o korzystanie z tego urządzenia. W przypadku zaostrzenia się sytuacji, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  nie wykluczam podjęcia dalszych  środków ostrożnościowych, w tym utworzenie punktu przyjęć obywateli i  kontroli temperatury.

Wobec niepotrzebnego i nieodpowiedzialnego rozprzestrzeniania informacji o osobach zarażonych koronawirusem,  czy też objętych kwarantanną informuję, że na terenie naszej gminy nie stwierdzono dotychczas takich przypadków.

 

dr Jan Golba
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


 

Wykaz pracowników Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zadania realizowane przez Referat

kierownik referatu

mgr Paweł Gawlak
pgawlak@muszyna.pl

pok. nr 20
tel. 18 472 59 35

inspektor

inż. Marzena Wantuch-Motyka
mmotyka@muszyna.pl

pok. nr 19
tel. 18 472 50 54

podinspektor

Józef Ranosz
os@muszyna.pl

pok. nr 22
tel. 18 472 59 36

podinspektor

mgr inż. Przemysław Januszewski
pjanuszewski@muszyna.pl

pok. nr 21

tel. 18 472 50 53

specjalista ds. zieleni

inż. Paweł Rogóż
progoz@muszyna.pl

pok. nr 21

tel. 18 472 50 37

podinspektor

mgr inż. Dariusz Szewczyk
dszewczyk@muszyna.pl

pok. nr 22

tel. 18 472 59 36

podinspektor

Marek Koza
mkoza@muszyna.pl

pok. nr 22
tel. 18 472 50 46

referent

mgr inż. Ewa Wardęga
ewardega@muszyna.pl

pok. nr 19
tel. 18 472 59 33

asystent ds. zarządzania projektem mgr Ireneusz Leszyński
ileszynski@muszyna.pl

pok. nr 23

tel. 18 477 79 22

 

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny
Zadania realizowane przez Referat

kierownik referatu

Katarzyna Rymarczyk-Wajda
sekretarz@muszyna.pl

pok. nr 4
tel.18 472 50 50

podinspektor

Beata Popławska
rada@muszyna.pl

pok. nr 9
tel. 18 471 40 30

starszy inspektor ds. BHP

Tadeusz Janczyk

pok. nr 23
tel. 18 477 79 22

 

 

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Zadania realizowane przez Referat 

kierownik referatu

mgr Iwona Wachna
iwachna@muszyna.pl

pok. nr 11
tel. 18 472 59 15

inspektor

mgr Anna Wiśniowska
awisniowska@muszyna.pl

pok. nr 12
tel. 18 472 59 23

referent

mgr Joanna Tokarz
edg@muszyna.pl

pok. nr 10
tel. 18 472 59 26

referent

mgr Arkadiusz Cycoń
acycon@muszyna.pl

pok. nr 12
tel. 18 472 59 22

pomoc administracyjna

Iwona Demkowicz-Sułkowska
idemkowicz@muszyna.pl

pok. nr 13
tel. 18 472 59 42

młodszy referent

Natalia Kędzierska
przetargi@muszyna.pl

pok. nr 13
tel. 18 472 59 42

podinspektor

Elżbieta Kurzeja
el@muszyna.pl

pok. nr 10
tel. 18 472 59 24, 25

podinspektor

Ewa Piaszczyk
usc@muszyna.pl

pok. nr 7
tel. 18 472 59 19

pomoc administracyjna

mgr Ewelina Turska
gmina@muszyna.pl

pok. nr 1
tel. 18 471 40 09

robotnik gospodarczy

Artur Królikowski

pok. nr 12
tel. 18 472 59 23

informatyk

Łukasz Bajorek
informatyk@muszyna.pl

pok. nr 14
tel. 18 472 59 31

 

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Zadania realizowane przez Referat

kierownik referatu

mgr Marek Handzlik
mhandzlik@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 18

podinspektor

Bożena Inglot
binglot@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 17

młodszy referent

mgr Dawid Kurzeja
dkurzeja@muszyna.pl

pok. nr 6
tel. 18 472 59 17

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa

Realizowane zadania przez Referat

kierownik referatu

inż. Elżbieta Jędrzejek-Półtorak
ejedrzejek@muszyna.pl

pok. nr 16

tel. 18 472 59 43

podinspektor

Anna Tokarczyk
atokarczyk@muszyna.pl

pok. nr 18

tel. 18 472 59 40

podinspektor

mgr Natalia Banach
nbanach@muszyna.pl

pok. nr 18

tel. 18 472 59 39

inspektor

mgr inż. Agata Syjud
asyjud@muszyna.pl

pok. nr 17

tel. 18 472 59 34

podinspektor

Dominika Buszek
dbuszek@muszyna.pl

pok. nr 17

tel. 18 472 59 41

podinspektor

mgr inż. Marcin Sułkowski
lesnik@muszyna.pl

pok. nr 18

tel. 18 472 59 37

 

 

Referat Finansowo-Budżetowy
Zadania realizowane przez Referat

skarbnik

mgr Barbara Bajdas
skarbnik2@muszyna.pl

pok. nr 24
tel. 18 472 59 29

inspektor

Maria Bochenek finanse@muszyna.pl  

pok. nr 25
tel. 18 472 59 27

inspektor

mgr Katarzyna Sobczak
ksobczak@muszyna.pl

pok. nr 24
tel. 18 472 50 56

referent

mgr Daria Józefczyk
djozefczyk@muszyna.pl  

pok. nr 25
tel. 18 472 50 55

specjalista ds. płac

Dorota Maślikiewicz
place@muszyna.pl 

pok. nr 24
tel. 18 472 59 28

kasjer

Lucyna Adamik
ladamik@muszyna.pl  

pok. nr 6
tel. 18 472 59 16

Tagi