ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

iż na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Kościelna 62, 33 370 Muszyna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki ewidencyjnej nr 1067/2 (cmentarz parafialny) położonej w Muszynie.

 

Równocześnie na podstawie art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 83c ust.1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) informuję, iż w dniu 25.02.2020 r., o godz. 10.00 przeprowadzone zostaną oględziny drzew wymienionych we wniosku.

Zainteresowane osoby mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszynie, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, pok. nr 17 (tel. 18 472-59-41).

Tagi