Komunikat w sprawie ptaków na Zapopradziu

Szanowni Państwo,

W połowie listopada br. w wolierach zewnętrznych na Zapopradziu umieszczone zostały niektóre gatunki ptaków, które będą stałymi lokatorami ptaszarni. Są to głównie bażanty, różne rodzaje kaczek, czarne łabędzie i papugi. Ponieważ z chwilą nastania mrozów część osób odwiedzających ogrody zaczęła wyrażać swój niepokój o warunki bytowania tych ptaków w okresie zimowym, uprzejmie informujemy, że ptaki mają bardzo dobre warunki i są pod odpowiednią opieką przeszkolonych pracowników.

Ptaki są regularnie karmione i pojone przez przeszkolonych w tym celu pracowników. Okresowe zamarzanie wody w poidłach i nieckach jest naturalne i nie spowoduje żadnych problemów w utrzymaniu dobrej kondycji ptaków. Informujemy, że w celu utrzymania ptaków we właściwym stanie fizycznym karmione są one odpowiednio dobraną mieszanką karmy. Dlatego w trosce o ich zdrowie zwracamy się do Państwa z prośbą i apelem o niedokarmianie ptactwa w wolierach. Główne karmienie odbywa się o godzinie 8.00 i według potrzeb w godzinach popołudniowych.

Gatunki ptaków obecnie eksponowane w wolierach zewnętrznych zostały dobrane przez specjalistów z Krakowskiego ZOO, a pracownicy Urzędu MiG Muszyna zostali przeszkoleni w ich utrzymaniu. Ptactwo pochodzi z rejonów świata o zbliżonych lub bardziej surowych warunkach klimatycznych niż te panujące w Polsce. Przykładem może być papuga Aleksandretta Chińska. Papuga ta zamieszkuje tereny górskie od 1250 do 4000 m n.p.m. w lecie (granica wiecznych śniegów w Himalajach) i do 3300 m n.p.m. w zimie.

W przypadku zapowiadanych spadków temperatury ptactwo zostanie przeniesione do przystosowanych do tego celu wolier wewnętrznych.

Ptaki są także pod opieką weterynaryjną, bowiem zdarzać się mogą wśród nich choroby czy samoistne okaleczenia.  Np.  dzisiaj jeden z łabędzi został zabrany na diagnostykę urazową w związku z zauważoną kontuzją nogi, która jest prawdopodobnie skutkiem gwałtownej reakcji na drapieżnika, który chciał dostać się do wolier.  Niektóre ptaki dostarczone do wolier będą też wymagały czasu na zaadoptowanie się w nowym otoczeniu. Dlatego w trosce o ich kondycję psycho-fizyczną prosimy, aby przy zwiedzaniu nie płoszyć ptaków i nie dokarmiać ich według własnego uznania.

Tagi