Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje:

że w dniu 05 listopada 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni wykaz:

  •   nieruchomości położonych w Muszynie i Powroźniku przeznaczonych do sprzedaży,
  •   nieruchomości położonych w Muszynie, Andrzejówce, Leluchowie i Powroźniku przeznaczonychdo oddania w dzierżawę,
  •    oraz nieruchomości położonych Muszynie, Andrzejówce, Dubnem, Jastrzębiku, Leluchowie, Miliku, Powroźniku, Szczawniku, Wojkowej, Złockiem i Żegiestowie przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Tagi