Muszyna doceniona za międzynarodową współpracę

W miniony piątek (13.09.2019 r.) w Nowym Targu obradował jubileuszowy XXV Transgraniczny Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Transgraniczny Związek od ćwierć wieku zrzesza polskie i słowackie samorządy Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa. Podczas jubileuszowych obchodów Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” i Przewodniczący Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry” Bogusław Waksmundzki ogłosił uroczyście wyniki Konkursu. Laureatami zostali: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w partnerstwie z Obec Kamienica i Miastem Lipany. Zwycięzcy Konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Muszyna jako miejscowość przygraniczna współpracuje z partnerami ze Słowacji. W latach 2007-2019 w gminie zrealizowano 16 transgranicznych projektów o równowartości 3 920 343 €. W przedsięwzięciach brało udział 9 partnerów zagranicznych. Pokazuje to także mechanizm dźwigni finansowej, po którą Gmina Muszyna często sięga. Przeciętne dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa przypadające na jeden projekt wynosiło aż 80% bezzwrotnej pomocy finansowej.

Miejscowości Muszyna, Lipany i Kamenica współpracują ze sobą od kilkunastu lat. W 2005 r. Lipany i Muszyna  podpisały oficjalną umowę o współpracy, a w 2008 r. do współpracy
z Muszyną oficjalnie przystąpiła Kamenica. Głównymi kierunkami współpracy są: rozwój gospodarczy, działalność kulturalna, sport i turystyka, działalność samorządowa, ochrona środowiska, oświata, rozwoju komunikacji i transportu, a także wymiana informacji i doświadczeń.

W minionych latach Muszyna wspólnie zrealizowała projekty:

Lipany

  • „Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie” 2010 r.

Kamenica

-  „Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność” 2010 r. 

- „Poznajemy życie codzienne na muszyńskim zamku” lata 2011-2012

- „Odkrywamy tajemnice muszyńskiej warowni i zabytków historycznego Państwa  Muszyńskiego” 2013 r.

       W latach 2017-2018 partnerzy wspólnie przeprowadzili projekt pn. „Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”. W efekcie Muszyna wzbogaciła się o Park Kultury i Dawnego Rzemiosła w skład którego wchodzi: Dom Garncarza, Dwór Starostów oraz dawny Zajazd będący obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego.

Fot. Euroregion Tatry

Tagi

ZDJĘCIA: