Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.),  w okresie od dnia 22 lipca 2019 r. do 22 września 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, pok. nr 18, II p. wystawiono do publicznego wglądu projekt dokumentacji Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, lasów wchodzących w skał zasobu mienia gminnego, dotyczące obrębu:  Miasto Muszyna.                                                                                 

Tagi