UWAGA!

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 14:15 dnia 21.05.2019 r. do godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu m.in. w zlewni Dunajca oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (szczególnie w południowej części województwa).
 
Prawdopodobieństwo: 70%
 
Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej)
Tagi