UWAGA - DNIA 15.09.2018 r. UPŁYNĄŁ TERMIN ZAPŁATY III RATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO ORAZ LEŚNEGO

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, iż z dniem  15.09.2018 r. upłynął termin wniesienia opłaty z tytułu III raty podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

 

Na dzień 08.09.2018 r. 315 osób nie dokonało obowiązku wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym.


W związku z powyższym Referat Podatków i Opłat Lokalnych informuje, iż w miesiącu październiku 2018 r. do wszystkich dłużników zostaną skierowane upomnienia, a w przypadku dalszego uchylania się od wniesienia opłaty na podstawie tytułów wykonawczych zostanie wszczęta egzekucja w wyniku której, podatnik zostanie obciążony zarówno kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł jak również kosztami egzekucyjnymi.

Tagi