ZARZĄDZENIE Nr 106.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) informuje:

 

że w dniu 25 września 2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, Żegiestowie, Powroźniku i Miliku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykaz nieruchomości położonej w Dubnem przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Tagi